DE VIJF SEQUENSEN en de DEUTSCHE MESSE

door Gerard Weel

In mijn ervaring met de liturgie van mijn parochie in de tachtiger en negentiger jaren van de vorige eeuw heb ik gemerkt dat bij het ten gehore brengen van de meest geliefde gezangen van koor en kerkvolk vaak weinig kennis meespeelde van de achtergrond en de inhoudelijke betekenis ervan. Als ik zo pedant was om daarin wat belerend op te treden, merkte ik overigens dat er eigenlijk veel belangstelling was voor enige kennis in deze. Nu ik in de gelegenheid ben mezelf wat meer te verdiepen in geschiedkundige wetenswaardigheden, wil ik proberen in deze bijdrage enkele vaak gehoorde gezangen te voorzien van wat cultuurhistorische informatie en er tevens een metrische vertaling van de teksten aan toe te voegen waardoor het mogelijk wordt ze ook in het Nederlands te zingen.

Ik draag dit werkstuk op aan de vele koren van ons bisdom en van de parochie Hoorn waar ik in mijn actieve jaren met veel plezier mee heb samengewerkt. Bijzonder aan de heren Jos Moeskops, Mark Heerink, Alwies Cock en Gerard Arendsen alsmede mevrouw Nia Vriend en de dames Carpentier wil ik op deze wijze mijn erkenning betuigen. Wat ik in deze scriptie naar voren breng, is -op de vertalingen na- niet erg origineel, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn teksten kunnen bijdragen aan een nog grotere waardering voor het ons overgeleverde erfgoed.

Hoorn, november 2004 de verrezene

 
 
 

Klik hier om deze scriptie in  PDF formaat te openen met het programma Adobe Reader.

Klik eventueel op de knop hieronder om Adobe Reader gratis te downloaden:

 

   
Klik hier als u links geen menubalk ziet » Home |  © Gerard Weel |