75 jaar – Schok – Herfst – Sint – Hoevinudie?

75 jaar – Schok – Herfst – Sint – Hoevinudie?

Vijfenzeventigjarig jubileum
Afgelopen zondag was ik betrokken bij een wonderlijk jubileumfeestje. In 1942 -dus nu 75 jaar geleden- werd er vanuit Hoorn een gespreksgroep opgericht van protestantse oud-theologiestudenten die in de oorlogsjaren in West-Friesland het domineesambt vervulden. Een van de grondleggers ervan was ds. J. Dijkstra uit Hoorn. De bijeenkomsten waren overdag, eerst meestal in Medemblik. Ze bespraken officieel allerlei onderwerpen die met hun pastorale werk samenhingen, maar dat was waarschijnlijk een dekmantel, want het ging vooral over ‘hoe als geestelijke gezagsdrager om te gaan met de -soms kerkelijke- Duitse bezetters’. Moest een dominee bv. beschikbaar zijn om een overleden -of niet overleden!- Duitse soldaat te begraven?
Na de oorlog werd het gezelschap uitgebreid met niet-theologen, met vrouwen en met katholieken. Toen werden de onderwerpen uiteraard gevarieerder. Nu, na vijfenzeventig jaar, bestaat de groep nog steeds en ik heb de eer er lid van te zijn. We vierden het jubileum in de bovenzaal van de Lutherse kerk in Hoorn. Er was een ernst-en-luim-programma, maar het hoogtepunt was een boeiende inleiding van drs. H. van der Zee over ‘Luther en de aflaten’ (vanwege het aanstaande Lutherjaar). Ik heb genoten: deskundig en levendig vertelde hij over de gang van zaken op de grote Hervormingsdag: 31 oktober 1517.
Geschiedenis, maar met nog de schaduwen ervan in onze tijd.

Schok
Bent u al bekomen van de Trump-schok? We zijn wel grondig door elkaar geschud! En wat staat ons nog te wachten in Europa en in ons eigen land? Gelukkig heeft elke historische schok ook zijn positief effect, zelfs oorlog, aardbeving en overstroming. Al wens je die niemand toe en hoop je die nooit meer mee te maken. De kloof tussen arm en rijk en tussen macht en onmacht die vooral in de V.S. schrikbarend is, is nu in elk geval grootscheeps aan de orde gesteld en voorlopig hebben we er onze handen aan vol. Terwijl die met Islam en Digitalisering al zo vol waren!

Herfst
Politiek moge deze herfst van 2016 ons dan zorgen baren, in de natuur valt er veel te genieten! Eerst een zachtaardig najaarsbegin met zelfs buitenzitweer en nu een kleurrijke bladerenval met voorzichtige regen, tot nu toe zonder storm, en ’s nachts nog geen vorst. Wat een uitbundige kleurenpracht, overal waar bladeren vallen!

Sint
Elk jaar vieren we met een groot deel van onze familie het Sinterklaasfeest bij mijn zus en zwager in Onderdijk. Met de kleinkinderen van de vroegere Nico(laas), opa Grooteman, erbij is het altijd een heerlijk avondje. Mijn bijdrage aan de feestvreugde bestaat volgens de nieuwgevormde traditie uit een zelfgemaakte puzzle die betrekking heeft op de famile of op het 5-6 december-feest. Ik heb die van dit jaar al klaar, maar publiceer hem hier nog niet, want dan is de strijd om de hoofdprijs niet eerlijk omdat sommigen dan misschien voorwerk hebben gedaan. Volgende keer!

Hoevinudie?
Als ik vogelvoer buiten leg, komen als eersten de mezen erop af; die worden verjaagd door de tortels die vervolgens moeten wijken voor de kauwtjes en tenslotte nemen de eksters het heft in handen, soms daarna nog verdreven door de meeuwen. Zou een economische hiërarchie natuurlijk zijn?
Trump vindt, geloof ik, van wel.
En u?