Afgeblazen – Religieus bewustzijn – Prikken – NBV21 – Hoevinudie?

Afgeblazen – Religieus bewustzijn – Prikken – NBV21 – Hoevinudie?

Afgeblazen
We zouden, zoals ik u schreef, naar Münsterland en daarna naar mijn laatste klassenreünie. Maar beide zijn niet doorgegaan: wegens ziekte van een van mijn reisgenoten en wegens de oplopende coronadreiging. Wel pech: ik had er naar uitgekeken en me erop ingesteld, maar moest nu genoegen nemen met een betrekkelijk saai weekend. Dat werd overigens tot op zekere hoogte vergoed door de schaatswedstrijden in het Thialf en de daar behaalde veelbelovende successen. De Münsterreis zit nu in de planning voor het komende voorjaar en de reünieclub zal zich moeten beperken tot mail- en/of postcontact. Ach ja, ons leven loopt soms anders als gepland.

Religieus bewustzijn
We hadden bij de koffie een heel gesprek over de verering van bomen! Een van ons had in een boek gelezen -en er een foto van gezien- hoe er in ons land hier en daar – bijvoorbeeld in het Limburgse Beesel – nog een eik of linde staat met een kapel(le)ke ervoor van onze Germaanse voorouders, meestal op een kruispunt waar veel (land)weggetjes op uitkomen. Kennelijk een oorspronkelijk ‘heidense’ ontmoetingsplaats. Aan de binnenmuur van het kerkgebouwtje hangt soms nog een uitgehakt lindenhouten kruis als overgangsteken van religieuze beleving en cultuur van vroeger naar later. Zouden Willibrord en Bonifatius niet zozeer omhakkers van vereerde bomen zijn geweest maar ook de natuur als heilig hebben beschouwd? Mijn bijdrage aan het gesprek bestond in het aandragen van citaten uit de klassieke roomse liturgie: Arbor decora et fulgida, electa digne stipite, inter omnes arbor una nobilis, nulla silva talem profert fronde, flore, germine…. enz. Vertaald: Prachtige en stralende boom, uitverkorene met waardige draagstam, onder alle andere unieke boom van hoge komaf, geen bos brengt er zo een voort met bladeren, bloesems en knoppen….
Zou u vanuit religieus bewustzijn kunnen meezingen? Binnen of buiten het kapel(le)ke?

Prikken
Intussen heb ik na de bloedverdunners en de corona-injecties weer een derde priksoort verwerkt: de griepprik. In het begin van de opkomst van die mogelijkheid deed ik er niet aan mee omdat ik na mijn seminarietijd nooit meer griep heb gehad, maar toen ik hoorde van een artsengezelschap dat die er voor hun eigen gezondheid wel aan meededen – en dat niet omdat ze er misschien zelf aan zouden verdienen- en er dus zeker waarde aan hechtten, ben ik omgegaan en was ik gisteren present op onze huisartsenpraktijk. Gezond de winter door, daar moet je wat voor over hebben.

NBV21
Met bovenstaande code wordt de langverwachte verbeterde editie van de Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 aangeduid. Er werd met enige spanning naar uitgezien omdat er beloofd was dat daarin zou zijn verwerkt wat er in de afgelopen jaren door lezers van de eerste uitgave zou zijn ingebracht, ongeacht hun eventuele deskundigheid. Iedereen kon dus per brief of mail invloed uitoefenen op wat er nu van de pers is gekomen. De meeste inbreng is keurig door een commissie beoordeeld en opgenomen in een apart verschenen parallelboek (en voor zover goedgekeurd opgenomen in de bijbeltekst). Daarin wordt ook het bijzondere van deze bijbeluitgave belicht: de balans tussen wetenschappelijk gevonden inhoud van de grondtaal (Hebreeuws-Aramees-Grieks) en het eigene van een goedlopende vertaling in natuurlijk Nederlands. Ik ben me grondig aan het verdiepen in dit parallelboek en vind het geweldig wat ze gevonden en verwerkt hebben. Bovendien is de nieuwe editie extra oecumenisch!

Hoevinudie?
Een oud schip moet niet meer op volle zee varen.

(Erasmus)