Babylon – Koning(inne)sdag – ‘Zoon’ – Onderscheiding – Hoevinudie?

Babylon – Koning(inne)sdag – ‘Zoon’ – Onderscheiding – Hoevinudie?

Babylon

De Babylonische Ballingschap, bij bijbellezers welbekend, heeft bij mij een positieve bijbetekenis. Niet alleen vanwege Boney M. die met haar ensemble psalm 137 vanuit de Jamaicaanse rasta-meezingcultuur in 1979 zo onvergetelijk op de plaat zette, maar ook omdat in die periode van de Joodse (Judese) geschiedenis (597-536 v. Chr.) de literair superbegaafde tekstschrijvers van de Thora-bijbeltekst hun bijzondere bijdrage leverden aan de schriftelijke redactie van de mondeling overgeleverde verhalen binnen hun volkscultuur. Wie het precies waren is niet te achterhalen -naast de kringen rond Ezra, Nehemia, Jeremia, Ezechiël en Daniel wordt vooral Baruch (Jeremia’s secretaris) genoemd- maar aan hen danken we de diep doordachte literaire kwaliteiten van het zogenaamde Oude Testament.
Ik ben blij dat ik -tot voor kort- er nog aan toekwam wat meer oud-Hebreeuws te leren, al kwam ik er daardoor achter dat zo’n oosterse taal heel anders in elkaar steekt dan onze westerse, op school geleerde talen.

Koning(inne)sdag

Als het Koning(inne)sdag is, -zo is mij in mijn jeugd meegegeven- is dat een bijzondere dag omdat eerbied voor hogergeplaatsten ons vanuit de bijbel is opgedragen. Mijn moeder -anders altijd zo kritisch- ging met deze gedachte mee en liet mijn vader de vlag, het liefst met oranjewimpel, uitsteken als het weer zover was. Mijn vader was op dit punt terughoudender, vooral in de na-oorlog-jaren, omdat Wilhelmina volgens hem in de fout was gegaan door naar Engeland uit te wijken. Hij zag dat als verraad aan de Nederlandse soldaten van wie hij er een was geweest. Ikzelf heb het niet zo op het chique niveau van de Oranjes. Alles even exclusief op modegebied en duur op kosten van de gemeenschap. Ook in Nederland horen de meeste inwoners bij de dubbeltjesdraaiers, maar de BN’ers niet. Hoe zal Maxima zich kleden bij de introductie van de nieuwe film over Abbé Pierre, als ze wordt uitgenodigd? Of gaat ze niet?

‘Zoon’

Even een stukje bijbelse theologie! In een zgn. Concordantie-boek hebben we opgezocht hoe vaak het woord ‘ZOON van God’ in de bijbel voorkomt en of daar ook dochters onder kunnen worden verstaan, als je wat over het tijdgebondene heenleest. Want de bijbelse schrijvers waren natuurlijk ook kind van hun tijd. Wat ons opviel waren voor ons twee ontdekkingen: Jezus claimt niet alleen voor zichzelf deze erkenningstitel (zie Joh. 10,34-38) en: de vier evangelisten zijn nogal verschillend als het om de exclusiviteit van de Jezus-figuur gaat: Mattheüs en Johannes gebruiken de term overvloedig, Marcus en Lucas maar een enkele keer. Die laatste twee evangelies zijn waarschijnlijk de oudste: er zit dus misschien een ontwikkeling achter in de geloofsgedachtengang: eerst is Jezus meer een Joodse geloofsvernieuwer en voorbeeldmens, later werd hij steeds meer gezien als exclusief en bovennatuurlijk, de langverwachte Verlosser en Messias: Christus. De nieuwere theologie is meer geneigd voor het eerste te kiezen, de kerkelijke theologie voor het laatste.

Onderscheiding

Bij het koffiedrinken op maandagmorgen hadden we zowaar een koningsdaggedecoreerde in ons gezelschap. Hij was door de burgemeester toegesproken en versierd met lint en bloemen vanwege zijn maatschappelijke inzet. ‘Terecht’ had ik geschreven toen men mij om informatie vroeg. Vooral vanwege zijn inzet voor onze -intussen voormalige- Engelbewaarderskerk. We zijn nog steeds trots op en dankbaar voor wat de gemeenschap van Hoorn-Noord in vroeger jaren aan geestelijke en sociale opbouw heeft opgebracht.  

Hoevinudie?
Voor de goede verstaanders een stukje lagere school-theologie van Herman Finkers:
Vóór God was er niets. En Maria was zijn moeder.