Breukelman – Boom – Sintspelletje – Paus – Hoevinudie?

Breukelman – Boom – Sintspelletje – Paus – Hoevinudie?

Breukelman
Afgelopen donderdag was er in het Amsterdamse Bijbelmuseum een bijzondere studiedag. Het was die dag precies honderd jaar geleden dat de grote bijbelgids Frans Breukelman werd geboren. Hij was de meest bijzondere en unieke Nederlandse bijbeleyeopener van de vorige eeuw. Ieder van de aanwezigen had wel een eigen Breukelmanontdekking achter de rug. Hij was de grondlegger van de zgn. Amsterdamse Theologenschool die een heel eigen manier van bijbellezen propageert.
Wat was het bijzondere? Op zijn kortst gezegd: Haal de kern van de bijbeltekst niet uit de woordenboekbetekenis van de woorden of uit de etymologie (alleen) maar vooral uit het taalgebruik en de verwijzingen in het idioom van de schrijver. Zoiets. Een voorbeeld in het Nederlands: Als iemand zegt of schrijft ‘Donder op!’ kom je met het woordenboek en de etymologie niet erg dicht bij de betekenis: je moet het gebruik achterhalen. Dit leidt vaak tot verrassende vondsten.

Boom
Twee weken terug woedde er in onze omgeving een flinke storm. Nu stond er tot dan toe in onze tuin een al aardig uitgegroeide jonge eikenboom, indertijd geplant door een van mijn neefjes die een uitbottende eikel hij had gevonden en die hij in de grond stopte om te zien of er een boom van zou komen. Nou, dat was dus gelukt: de boom was intussen zeker tien meter hoog. Maar de grond daar was niet stevig en de storm deed de boom hellen zodat hij de heg en het looppad bedreigde. De brandweer geroepen. Die begon aan een ingewikkelde procedure onder het afkeurende commentaar van de toekijkers. En ja hoor, de boom viel de niet-bedoelde kant op (de wegkant) en vernielde het grote stoplicht dat daar het verkeer regelde. De straat werd afgezet en de boom versperde de doorgang van het verkeer. Een hele sensatie. Een troost was dat de boom flinke stronken en brokken hout opleverde die bij enige open-haard-bezitters terecht kwamen.

Spelletje
Ik beloofde u vorige keer het Sinterklaasspelletje dat ik voor dit jaar heb gemaakt. Ik vat het hier samen zodat u het zelf in Word kunt zetten als u het wilt gebruiken. Op een mooie witte bladzij zet u naast elkaar (met enige tussenruimte) twee kolommen van elk twintig woorden onder elkaar. De woorden van de eerste kolom krijgen een nummer erbij afgedrukt (ervoor of erachter), dus van 1 tot en met 20. De woorden zijn: Sint (1), Sik (2), Sinterklaasfeestdag (3), Speculaas (4), Sints bisschopsstad (5), Piet (6), Schimmel (7), Grafplaats van de Sint (8), Cadeau (9), Zwarte Piets achternaam (10), Schoorsteen (11), Marsepein (12), Rijm (13), Spanje’s hoofdstad (14), Roe(de) (15), Schoentje (16), Mijter (17), Surprise (18), Pepernoten (19), Taaitaai (20).
In de tweede kolom, waar nog geen nummers bij staan, komen de volgende woorden onder elkaar: Gard(e), Bisschopshoed, Rookkanaal, Kunstige verpakking, Moppen, Heilige, Trappedoelie, 6 december, Snoepgebak, Gedichtje, Madrid, Buigbare koek, Breekbare koek, Baard(je), Paadenwortelplekje, Sinterknecht’s voornaam, Bari, Sinterklaaspaard, Myra, Geschenk.
Iedere aanwezige krijgt een afdruk en een potlood en de opdracht luidt: Zet de nummers van de woorden in de eerste kolom achter het bijpassende woord in de tweede kolom. Tel de getallen (=nummers) die je achter de eerste tien woorden van de tweede kolom hebt gezet, bij elkaar op en roep het opgetelde getal luid en duidelijk in het rond. Als het goed is en jij bent de eerste, heb je de prijs! 

Paus
Op de zondag van Christus Koning was ik ‘roostervrij’, d. w.z. niet ingezet om voor te gaan in een kerkdienst. Dan kan je kiezen: je onder de andere kerkgangers scharen als toehoorder (en meedoener!) in een of andere kerkdienst óf thuisblijven bij tv of radio. Ik deed tv en volgde de plechtigheid waarbij de paus in Rome de voorganger was. Ik bewonderde de perfecte organisatie maar kwam vooral onder de indruk van de pauselijke preek. Hij beschreef o. a. in goedgekozen woorden (zonder poespas) de ‘koninklijke waarde’ van de omgevende personen bij het kruis van Jezus, om aan te geven dat die deelden in zijn koningschap. Wat hebben we het getroffen met deze unieke, ongewone paus.

Hoevinudie?
Tante Thea heeft een nieuwe jurk gekocht en showt die enthousiast aan ome Theo. ‘Hoe vind je hem?’ roept ze stralend uit. ‘Wie?’ antwoordt hij.