Drama 1946

Drama 1946

Deze keer geen ‘nieuws’ maar een ontroerend verhaal dat geheel autobiografisch is.

Het drama van kleine Jan uit Wognum

Vorige week kreeg ik onverwachts bezoek van mijn oudste neef. Hij belde vooraf uit Wognum en kondigde aan dat hij wat bijzonders had gevonden dat bij mij wel op zijn plaats zou zijn. Ik dacht: een bijbeltje of zo. Maar het was een brief in kinderhandschrift uit 1946, door mijzelf geschreven in heel bijzondere omstandigheden.
De datum stond er netjes boven: Donderdag (Let op de hoofdletter !) 14 Jan 1946. Ik moet toen dus bijna acht jaar geweest zijn, het was kort na het bevrijdingsjaar 1945 waarin ik mijn eerste heilige communie had gedaan en ik stond dus voor de overgang (toen nog in april!) naar de tweede klas. Vier dagen ervoor was mijn moeder 36 jaar geworden. De brief was bestemd voor mijn neefje Jan in Wognum. Die zou op 18 Februari al acht jaar worden, ik pas op 12 april. Kennelijk waren we behalve neven ook vrienden: zijn ouders brachten hem vaak mee naar Onderdijk waar -naast ons- Opa en Oma met hun toen nog ongetrouwde kinderen woonden. We hadden op school in de eerste klas kennelijk al aardig schrijven geleerd, al vermeldt het briefje dat de juffrouw al vijf weken ziek was.
Het bijzondere van deze verjaardagsbrief is dat ik hem schreef aan mijn dierbare leeftijdgenoot Jan die kort na zijn achtste verjaardag, nl. op 25 februari 1946, plotseling door een toen nog ongeneselijke ziekte (drie weken difterie) al aan zijn einde kwam, terwijl ik nu mijn tachtigste levensjaar ben ingegaan.
Kleine Jan was met zijn acht jaren naar verluidt een prachtig ventje: iedereen zag hem graag en ik was trots dat hij mijn neef was. Ik heb het verdriet van Oma, tante Vera en mijn moeder gezien toen het bericht van Jans sterven bij ons binnenkwam: die drie vrouwen waren totaal ontredderd en ik wist niet waar ik kruipen moest. Bij zijn begrafenis op 1 maart ben ik niet geweest, maar ik bleef en blijf mijn leven lang aan hem denken.

Hier volgt de betreffende verjaardagsbrief:

                                                      Donderdag 14 Jan
                            Beste Jan
       Ik feliciteer je met je verjaardag en ook oom en tante. krijg je je vriend nog te gast? Ik kom met de paas-vekrie (door een andere hand verbeterd: vacantie) bij jullie. te logeren. onze juffrouw is al vijf weken ziek en nu hebben wij veel vrij van school. vandaag ook. nu zit ik bij opoe te schrijven. en zij ligt op bed. en oome Cees en opa komen net om thee. tante Vera zit te naaien en wij willen heel graag dat je eens bij ons komt. pa is naar de helder geweest en heeft voor ons allen een cadautje mee genomen. en dan nog de groeten van moe pa en de kinderen. met 12 april ben ik jarig kom je dan ook bij ons te gast dan komt mijn vriend ook. Je neefje Gerard