Echt gebeurd – Pasen – Toekomstverwachting – Lente – Hoevinudie?

Echt gebeurd – Pasen – Toekomstverwachting – Lente – Hoevinudie?

Echt gebeurd
In de supermarkt waar ik op Witte Donderdag mijn paasboodschappen haalde, passeerde ik met mijn karretje twee vakkenvullende jongens die met elkaar in gesprek waren. De een had een Hollands uiterlijk -wat dat precies is laat ik aan u over-, de ander leek van verderop afkomstig. De eerste antwoordde, de ander vroeg. “Waarom heet het hier morgen Goede Vrijdag?” Ik ving het antwoord op: “Vrijdag klopt, maar ‘Goede’ weet ik zelf ook niet”. Even had ik de neiging me ermee te bemoeien, maar gelukkig hield in me terug, want ik besefte dat ik bij een juist antwoord voor deskundig protestant versleten zou kunnen worden. Waarom precies laat ik aan u over!

Pasen
In mijn Hebreeuwsleesgroep stuiten we nogal eens op de Joodse wortels van de (oude) christelijke liturgie. Niet verwonderlijk zullen deskundigen zeggen: de meeste eerste christenen hadden een Joodse ondergrond. Vooral de minder verbale rituelen in de rooms-katholieke traditie, zoals op AS-woensdag, PALM(takje)-zondag, KRUISVERERING-goedevrijdag, WIJWATER-paaszaterdag, PAASVUUR- en PAASKAARS(JES)-bij de paaswake, BEWIEROKING EN BESPRENKELING-tijdens de paaszondageucharistie, bevatten een reminiscentie naar de diepzinnige gebruiken in en om de Tempel van Jerusalem. Primitief of oorspronkelijk? Bijgelovig of diepzinnig? Verouderd of actueel?
Zalig Pasen!

Toekomstverwachting
Na de ellendige jaren/maanden van de coronapandemie in de hele wereld en de oorlog in Oost-Europa mogen we hopen dat we in de toekomst een normalere levenstijd zullen meemaken. Als we dan nog in leven zijn, natuurlijk.
Wat is normaal? Intussen zijn we daar onzekerder in geworden. Beide rampen die ons dichtbij of verderop overkwamen, zullen voorbij raken, dat kán wel en dat zál wel. Maar zijn we er dan? Even afgezien van ons privéleven, zijn we intussen door vernomen schande en schade niet wantrouwender geworden? Wat staat ons te wachten? Ik neem me voor vooral te letten op wat goed gaat. En daaraan een zekere (onzekere?) bemoediging te ontlenen.
Doet u mee?

Lente
Onze voor- en achtertuin is tijdens de paasdagen uitbundig uitgebroken in lentepracht. Vanwege mijn verjaardag kreeg ik trouwens ook geplukte bloemen om binnen op tafel te zetten. Wat is natuurlijker: buiten bewonderen of binnen schikken? Zijn bloemen voor binnen of voor buiten? De binnenstaande stemmen je dankbaar jegens de schenker. En de buitenstaande?

Hoevinudie?
Een oud-rooms inslaapversje:
Toen de pastoor de zegen gaf,
nam kale Jaap zijn hoed niet af,
want, dacht hij, is die zegen goed
dan gaat die ook wel door m’n hoed!