Familie – Hageveld – Schaatsen – Lampionplant – Wit-Zwart – Hoevinudie?

Familie – Hageveld – Schaatsen – Lampionplant – Wit-Zwart – Hoevinudie?

Familie
Voor mijn familie is dit najaar nogal bijzonder. Niet alleen vanwege het prachtige herfstweer dat we doormaken -dat beperkt zich gelukkig niet tot onze eigen kring!- maar door de vele jubilea en verjaardagen. Een gouden huwelijksfeest en zeven verjaardagen (waaronder een negentig-, een tachtig-, een vijfenzeventig- en een vijfenzestigjarige). Feestelijkheden alom. Maar de schaduwkant van het ‘Lang zullen we leven’ is natuurlijk het verouderingsproces en het moeten inleveren van sommige, vroeger zo vanzelfsprekend aanwezige, gezondheidselementen. Drie operaties en een afgebroken vakantie. Maar we mogen niet klagen: we komen er allemaal goed doorheen.

Hageveld
Afgelopen week was het zover: gastlessen op Hageveld. Ik was uitgenodigd een groepje leerlingen -vooral meisjes!- iets te vertellen over de literaire verhaalvormen zoals: mythen, sprookjes, sagen, fabels, epossen, anekdotes enz. Ze hadden zelf mogen kiezen om deze (extra) lessen mee te maken en ze waren tot mijn genoegen zeer geïnteresseerd en aandachtig. Er vielen me twee dingen op: 1) zelf creatief iets schrijven was voor sommige van deze vijftienjarigen heel gewoon en 2) de meesten waren veel belezener dan ik verwacht had, ze wisten van het onderwerp al heel wat af. Dat er onder jongeren niet meer gelezen wordt, is dus een onjuist vooroordeel. Mobieltjes waren gewoon verboden en ieder had een eigen laptop bij de hand. Ik voelde me terug in mijn vroegere leven: leerling en leraar op Hageveld!

Schaatsen
Bij prachtig herfstweer schaatsen (zonder zelf de ijzers onder te binden) is warempel mogelijk: ik volg het Heereveense gebeuren met groot genoegen op de TV. En voel me permanent trots op onze coryfeeën: Jan, Ireen, Sven. Als het zo doorgaat, ziet u me binnenkort in Thialf en wie weet bij de Elfstedentocht 2015. Als toeschouwer natuurlijk.

Lampionnetjes
In onze achtertuin vroeger thuis hadden we als kinderen veel plezier van de lampionbloemen (physalis alkekengi of jodenkers) die in de herfst zo prachtig oranje afstaken tegen het lang groenblijvende gewas van de lampionnetjesstruik. Laat ik nu van de week een flinke pol van dat soort voor mijn tuin cadeau krijgen van een vriendin. Meteen een mooi plaatsje gegeven, natuurlijk, en nu wachten op de verdere uitgroei. Die zal zich waarschijnlijk wel pas het volgende seizoen doorzetten, maar dan ook elk jaar zijn aparte schoonheid blijven vertonen.

Wit-Zwart
Wat een geluk dat Sint Maarten geen getinte knecht bij zich heeft! Als hij op 11 november zijn deuren voor de zingende kinderen opent om ze iets lekkers te geven, valt daar niets discriminerends van te maken. Als hij zich tenminste niet vertoont in soldatentenue (militarisme!) of in bisschopsmantel (standsverschil!). Ik ben van plan in de sinterklaasdagen weer eens mijn zwarte priestertoog te gaan dragen. Dan valt Zwarte Piet niet zo op!

Hoevinudie?
Meester: Pietje, wanneer zie je een baby het liefst?
Pietje: Als die slaapt, meester.
Meester: Pietje, wanneer zie je een vogel het liefst?
Pietje: Als die vliegt, meester.
Meester: Pietje, wanneer zie je een leeuw het liefst?
Pietje: Als die dood is, meester.