Genealogie – Wunderhorn – Oosterkerk – Lubbers – Hoevinudie?

Genealogie – Wunderhorn – Oosterkerk – Lubbers – Hoevinudie?

Genealogie
Veel (oudere) mensen beleven veel plezier aan genealogisch speuren naar hun voorgeslacht. Ik ook. Een beperkt overzicht van mijn afkomst heb ik al onder de ‘scripties’ van deze site geplaatst. Ik dacht al meteen: daar hebben natuurlijk hoogstens eigen familieleden enige belangstelling voor. Maar via een kennis van een van mijn broers kreeg ik deze week onverwachts een aanvulling op wat ik indertijd heb gevonden. Er blijkt al in 1555 een zekere Simon Stuyt vermeld te zijn behorend bij het familiegeslacht Weel en in de zeventiende eeuw een zekere persoon met de ’toenaam’ Vriend insgelijks. Bovendien zijn er al We(e)len en De Lange’s te traceren in dezelfde zeventiende eeuw. Ze woonden allen in West-Friesland. Als geboren in 1738 wordt een zekere Jacob Weel vermeld, die als beroeps- of bijnaam had ‘Verwer’. Dat zal wel huisschilder betekenen, maar ik hoop natuurlijk kunstschilder. Het is maar dat u het weet!

Des Knaben Wunderhorn
Gisteren was ik weer eens in het Amsterdamse Concertgebouw. Een prachtig middagprogramma: de zevende symphonie van Van Beethoven door het Concertgebouworkest zelf en na de pauze Mahlers liederen uit ‘Des Knaben Wunderhorn’ door de topbariton Matthias Goerne met hetzelfde orkest. Prachtig! Die Mahler blijft vast tot in lengte van dagen mijn favoriete componist. Maar ook de tekst zelf van de liederen heeft mijn belangstelling, al was het maar omdat het oude (volks)lied over ‘De Soudaans Dochter’, waar ik in mijn scriptie over Tonis Harmansz. van Warvershoef over schreef (zie deze site), oorspronkelijk uit de Wunderhorn stamt of in elk geval daarin voorkomt. Zo sluit zich de kring.

Oosterkerk
De in de vorige eeuw net op tijd behouden en gerestaureerde Oosterkerk hier in Hoorn wordt tegenwoordig gebruikt voor vele doeleinden. Ik ga er wel eens voor bij vieringen of bij uitvaarten, maar er zijn ook vaak concerten en andere culturele samenkomsten. Mede door de goede koestiek en het prachtige orgel. Afgelopen zaterdagavond was er een optreden van de Hoornse muziekschool, samen met een a capella-koor. Een kleinzoon van mijn zus en zwager, Elias Dekker, was een van de instrumentalisten en omdat die in het buitenland waren, mocht ik ze vervangen. Ik heb erg genoten en heb er grote bewondering voor dat zoveel jonge meisjes en jongens zich laten scholen in klassieke muziek. Ik heb dat vroeger in Haarlem meegemaakt, maar de Hoornse jeugd kan er ook wat van!

Lubbers
Met mij zullen er velen nieuwsgiering zijn naar de tv-serie die a.s. woensdag begint over oud-minister-president Lubbers. In onze seminariejaren in Heemstede en Warmond hadden mijn klasgenoten en ik al wat contact met hem omdat hij vanuit Nijmegen een soort bestuursfunctie had in het opkomende overleg tussen internaatsstudenten. Je merkte toen al dat hij een begaafde en slimme knaap was die ons vaak te vlug af was. Van de bedeesdheid die velen van ons eigen was, had hij geen last!

Hoevinudie?
Maak een beetje haast als je tijd hebt, dan heb je tijd als je haast hebt!