Heg – Six – Jezus en zijn gevolgen – Beleef de lente – Hoevinudie?

Heg – Six – Jezus en zijn gevolgen – Beleef de lente – Hoevinudie?

Heg te hoog?
Binnenkort worden de huizen tegenover ons aan de J. Poststraat vervangen. Wat er nu staat is uit de tijd: de tegenwoordige huurwoningen zijn ruimer, luxer en practischer. Kennelijk heeft wat afgebroken gaat worden geen historische waarde. Of brengen nieuwe woningen meer op voor de Woningstichting? We zijn benieuwd wat de bouwwerkzaamheden voor óns gaan betekenen. Voorlopig zal er wel wat overlast zijn in onze woonomgeving. We kregen al een vriendelijk verzoek van de Gemeente Hoorn om onze heg goed gesnoeid te houden zodat auto’s en fietsers zo veel mogelijk uitzicht hebben als ze vanuit de Loniusstraat de Poststraat willen opdraaien.

Six
In het lekker leesbare boek van Geert Mak over Jan Six en zijn familie lees ik dat ‘overlast wegens bouwwerkzaamheden’ ook voorkwam toen in de Gouden Eeuw in Amsterdam de grachtenhuizen werden gebouwd. Gehei en getimmer waren aan de orde van de dag. Als je op rust gesteld was, kon je beter wegwezen uit de drukte van de levenslustige stad, naar de Beemster of naar Muiden of zo. En als je juist mee wilde doen met het volle leven en de bedrijvigheid van die jaren, was je er trots op wat er tot stand werd gebracht. In de familie Six kwam het een en het ander voor: de een zocht gezellige drukte, de ander stilte en rust. En bij u? Of hangt dat van je leeftijd af?

Jezus en zijn gevolgen
Nog een ander boek -dat ik nog niet uit heb: 606 blazijden!- boeit mij zeer: Cees den Heyer: Jezus, een mensenleven. Hij beschrijft heel gedocumenteerd maar toch vlot leesbaar hoe er vóór en vooral ná de ‘eenvoudige’ Jezus  van alles aan diens naam werd werd toegevoegd door de christelijke traditie. Soms boeiende en vaak waardevolle gedachten en praktijken, soms subjectieve en voortwoekerende vooroordelen of eigengereide en zelfbedachte ‘verwordingen’. In onze tijd is het historisch onderzoek zo kritisch en deskundig geworden dat we de gang van zaken in de geschiedenis van het christendom eindelijk enigszins kunnen ‘afpellen’ tot de kern van Jezus’ boodschap en beter kunnen beoordelen wat -als het gaat om Jezus- ‘eigenlijk’ is en wat ’toegevoegd’.

Beleef de lente!
Vorig jaar hadden we in onze tuin enkele nestkastjes geplaatst met inwendige cameravoorziening, waardoor we via het computerscherm het vogelleven konden volgen: bouwen – vrijen – leggen – broeden – voeden – leren – vliegen. Intussen kunnen de tuinlozen meedoen. Door de rechtstreekse (live) computerfilmpjes van ‘Beleef de lente’ via Google op je scherm te volgen. Ook van meer bijzondere soorten zoals uilen, ijsvogeltjes of ooievaars. Boeiend en eigenlijk ook een beetje brutaal: je ziet de eieren soms het achterwerk uitkomen. Mijn grootvader hield eenden en was daar best deskundig in, maar waarschijnlijk heeft hij zoiets nooit gezien. In onze tijd krijg je haast alles te zien, maar moet je ook van alles verwerken.

Hoevinudie?
In zijn boek over Six verwerkt Geert Mak nogal wat chronogrammen, sommige door Six zelf bedacht en in zijn ‘dagboek’ geschreven. Meestal zijn het chronostichons, dan zijn ze tweeregelig en rijmend. Een chronogram is een (vaak Latijns) opschrift of spreukachtig gezegde waarvan de letters die als Romeins getal gebruikt kunnen worden, samen een jaartal vormen. Dat jaartal zegt iets over de inhoud van de tekst. Ik vond de hier volgende, die slaat op het rampjaar 1672, wel aardig: GaVDent preCLaro perfVsI sangVIne fratrVM. Vertaald: Ze (=het gepeupel) verheugen zich terwijl ze besmeurd zijn door het hoogwaardige bloed van de (twee) gebroeders (De Witt). VDCLVIVIUM=1672.