Hitte – Vorige eeuws? – Ottenooie – Slimste – Hoevinudie?

Hitte – Vorige eeuws? – Ottenooie – Slimste – Hoevinudie?

Hitte
Gelukkig is er vannacht een fikse regenbui gevallen. Onze tuin was eraan toe en was – n.b. tijdens de Hoornse kermis – veel tekort gekomen. De temperatuur was ook voor onszelf veel te hoog. Ik moet dan altijd weer denken aan ons moeder die in een hete zomer vaak uitriep dat de hitte haar zich ziek -wat ze nooit was- deed voelen als de temperatuur boven de vijfentwintig graden kwam. Ons humeur wordt tegenwoordig ook nog extra aangetast door de angst dat een klimaatverandering ons bedreigt. Moeder natuur is niet altijd lief, meestal wel gul maar ook vaak ook dreigend. Wen er maar aan!

Vorige eeuws?
Steeds vaker hoor ik mensen van mijn leeftijd of generatie klagen dat ze er niet meer bij horen. Wij ervaren ons nogal eens als mensen van de vorige eeuw, ik mezelf zelfs als iemand van vóór de oorlog. Kwaliteit? Ja, maar niet meer geschikt voor het heden. Als ik mezelf zo zielig zit te beklagen tussen computer en televisie, hoor ik soms een jongere reageren: oorlog verwerken moeten wij tegenwoordig ook; door de nieuwe communicatiemiddelen worden wij er in zekere zin zelfs misschien nog wel directer bij betrokken. Heeft iedere tijd zijn vreugde maar ook zijn ellende? Ja.

Ottenooie
Op onze familieapp. Kregen we een heerlijk fotootje toegestuurd van ons laatstgeboren neefje: vijf maanden ‘oud’. ‘Ottenooie’ was een van originele reacties. Ik herinnerde me dit woord uit mijn jeugd. Als je blij verrast was door wat je kreeg of je je verwend voelde door wat je overkwam, kwam dit woord van pas. Ik heb het opgezocht en het bleek zowaar Jiddisch, dus oud-Joods en -verbasterd- afgeleid van ‘Adonai’ wat ‘mijn God’ of ‘gossiemijne’ betekent. Ik kom het nu vaak tegen als we in onze Hebreeuwsgroep de Bijbel in de grondtekst lezen. Waarschijnlijk dus het eerste Hebreeuws dat ik in mijn leven heb geleerd.

Slimste
Als het even kan, volg ik ’s avonds op de tv ‘De Slimste Mens’. Het programma schijnt net als een kruiswoordpuzzel goed te zijn voor het actief houden van je geheugen. Maar vaak ervaar ik daarbij een zekere afwijzing van de behoefte om iets te onthouden. ‘Dat wil ik helemaal niet weten’ denk ik dan. Is dat de Maarten van Rossem in mij? Kun je je geheugen ook misbruiken? Soms sla je iets kennelijk op zonder dat je dat eigenlijk wilt. Het blijft dan ‘hangen in je geheugen’. Is een mens wel baas over zichzelf? Nee dus. Er gebeurt van alles met je wat niet van jezelf -?- uitgaat.

Hoevinudie?
Komt een man bij de huisarts:
Dokter, heeft u even tijd?
Dokter: Nee!