Hoornboek – Rond 1500 – Waarheid – Sinterklaas – Hoevinudie?

Hoornboek – Rond 1500 – Waarheid – Sinterklaas – Hoevinudie?

Hoorn in de Twintigste Eeuw
Afgelopen zondag is ‘ons’ boek uitgekomen: ‘Hoorn in de Twintigste Eeuw’. In de schouwburg was er ’s middags een feestelijke uitvoering van een soort revue over wat er allemaal over de afgelopen eeuw in Hoorn in beeld gebracht kon worden. Een groot aantal vrijwilligers had zich daarvoor beschikbaar gesteld en het was een vlotte, gevarieerde en goed ingeoefende voorstelling. Als afsluiting van de drukbezochte bijeenkomst werden wij, als schrijvers van het jubileumboek van de honderdjarige vereniging ‘Oud Hoorn’, op het toneel geroepen en bedankt voor onze inzet. Intussen ben ik volop bezig ook de hoofdstukken die mijn medeschrijvers hebben ingebracht, te lezen: het is werkelijk een prachtboek: tweedelig, op groot formaat, barstensvol informatie en rijk geïllustreerd. Sinterklaas zal er vast veel Horinezen en Hoornaars heel blij mee maken!

Rond 1500: de grote drie rond Karel V
Intussen heb ik me verdiept in een andere eeuw en in een groter deel van Europa: de periode van keizer Karel V en dan specifiek paus Adrianus VI, Erasmus en Luther. Ik mocht daar op twee bijeenkomsten
een inleiding over houden: bij de Hoornse KBO en bij mijn gespreksgroep in Hoogkarspel. Wat bezielde deze drie voormannen van toen? Adriaan van Utrecht was te zwaar belast en stierf na zeshonderd dagen pausschap, Erasmus trok zich terug toen hij te veel politiek werd uitgedaagd. En Luther bedaarde toen hij zag hoe ze met zijn ‘hervorming’ aan de haal gingen. Toch hebben ze alle drie een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van Europa. Het bestuderen en bespreken van hun levensloop en hun persoonlijkheid vond ik heel boeiend en inspirerend.

‘Wat is waarheid?’ (Joh. 18, 38)
Bij de Heerhugowaardse mannenbezinnigsgroep ‘Deo Vacare’ is dit seizoen een nogal filosofisch thema aan de orde: ‘Wat is de waarde van ‘waarheid’? Ik mocht er een avond over verzorgen en we kwamen tot een verrassende gedachtenwisseling over zo’n ‘glibberig’ onderwerp. De aloude definitie van Aristoteles bleek nog altijd een goed houvast: ‘Waarheid is de overeenstemming van een gedachte of uitspraak met de werkelijkheid’. Daar was echter best nog wat aan toe te voegen. Door middel van stellingen kreeg ieder van de aanwezigen de kans er op eigen wijze en vanuit eigen ervaring het nodige aan toe te voegen.

Sinterklaas
Het zou toch erg jammer zijn als ons mooie Sint Nicolaas-feest gekaapt zou worden door de -overigens waardevolle- discussie over discriminatie. Maar hoe vinden we een oplossing voor de spanning die er is ontstaan? Toen ik onlangs met ‘de definitieve oplossing’ (!) kwam, werd ik uitgelachen door mijn huisgenoten en zelfs door enkele familieleden. Ik stelde namelijk voor: laten we de Sint zelf voortaan als zwarte medemens laten verschijnen en de Pieten volledig blank houden of maken. De rollen dus radicaal omgedraaid. Tenslotte kwam de oorspronkelijke Sinterklaas uit een vreemd en niet erg blank land en zijn de meeste pieten van nature zo bleek als spoken. Maar ja, ik zal wel weer als een roepende in de woestijn ook door u worden uitgelachen!!

Hoevinudie?
Erasmus: ‘Hangt het menselijk geluk niet vaak af van inbeeldingen?’