Monnik – Kerstwensen – Pijnpoli – Nieuw Jaar – Hoevinudie?

Monnik – Kerstwensen – Pijnpoli – Nieuw Jaar – Hoevinudie?

Monnik
Met genoegen heb ik op Eerste Kerstdag het interview gevolgd dat Wilfred Kemp voor tv afnam aan een jonge en intelligente benedictijner monnik. Alleen al zijn vergelijking van het kloosterleven met een (langdurige) lock down-periode sprak me aan. En ook zijn ervaring dat agnost-zijn best te combineren viel met een religieus leven. Bovendien doorbrak hij het vooroordeel van veel wetenschappers en publiciteitsmensen dat de mensheid in te delen is in ‘gelovigen’ tegenover ‘ongelovigen’, waarbij bovendien ‘gelovig’ vaak verwisseld wordt met ‘kerkelijk’.
Zo’n interview is voedsel voor de geest tijdens de kerstdagen!

Kerstgroeten
Op mijn Historische Kalender las ik de geschiedenis van onze kerstwensen en nieuwjaarsgroeten. Al vóór 1843 stuurde een zekere Britse sir Henry Cole per post door hemzelf getekende afbeeldingen (ware kunststukjes) om zijn relaties te groeten en de beste wensen over te brengen. Op den duur vond hij dat wel wat vermoeiend en tijdrovend, zodat hij een kunstenaar vroeg een mooi ontwerp te maken dat veelvoudig -hij had een grote kennissenkring- kon worden gemultipliceerd. Hijzelf schreef er dan een welgemeende groet annex wens bij. Velen verzamelden échte Cole’s en namen zijn idee over.
Ik verheug me rond kerst en nieuwjaar altijd op de vele groeten en wensen die ik -meest per post- mag ontvangen, vaak in woord en beeld hartelijk en kunstzinnig verzorgd. Ook al kom ik niet aan toe ze gelijkwaardig te beantwoorden. Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar!

Pijnpoli
Intussen ben ik op de pijnpoli van het Dijklander in behandeling geweest. Een zenuwbeklemming in mijn rug en rechterbeen. Inmiddels ben ik aan de beterende hand, maar het was een minder mooie periode, al had het gelukkig niets met corona te maken. Pijn kan verdraaid zeer doen en mijn gewicht en eetlust sprongen achteruit. Hoe gek het ook klinkt: de lockdown kwam me in zekere zin goed van pas. Maar zoiets is natuurlijk niet te vergelijken met wat anderen in deze periode moesten en moeten doormaken. Sterkte allemaal!

Nieuw Jaar
Gelukkig ligt 2020 achter ons. We zien uit naar 8 januari, als we ook in Nederland beginnen met de prikken die komen gaan. Doe eraan mee, niet alleen voor jezelf maar ook voor je naasten.

Hoevinudie?
Wees altijd een beetje vriendelijker dan nodig is! (Gerarduskalender)