Ondergrondse – Sobere Maaltijd – Rita Feld – Stellingen – Hoevinudie?

Ondergrondse – Sobere Maaltijd – Rita Feld – Stellingen – Hoevinudie?

Ondergrondse
Vorige vrijdag was ik in ‘De Vriendschap’ in Wadway, waar een drukbezochte avond werd gehouden over ‘herinneringen aan het verzet in West-Friesland tijdens de Tweede Wereldoorlog’. Bij ons thuis werd -herinner ik me- als het daarover ging altijd van ‘de ondergrondse’ gesproken, heel spannend! Een van de zes sprekers was mijn neef Klaas die het had over zijn vader Jan, mijn Wognumse oom. Het gekke was dat er in hun gezin weinig bekend was en is over wat vader deed, omdat alles voor de veiligheid ‘ondergronds’ werd gehouden. Een andere oom (Jaap) en ook mijn vader, die eveneens betrokken waren bij het verzet, waren volgens mijn herinnering loslippiger, maar dat was misschien ná de oorlog, toen overdrijving van heldhaftigheid ongevaarlijk was geworden! Het was een boeiende avond waarbij ik -historisch geïnteresseerd als ik ben- veel aanvullende informatie opdeed.

Sobere Maaltijd
De organisatoren van de ‘Sobere Maaltijden’ hier in Hoorn mogen zich verheugen in een prima opkomst. Vanavond -het is dan de derde keer- staat de bijeenkomst in ‘het Oktaaf’ in het kader van de Wereldgebedsdag. Andere jaren valt die meestal samen met de eerste keer, maar omdat het dit jaar zo’n vroege Paas is, zijn we daar nú pas aan toe. Ik ga er graag heen: het is een gemotiveerde en hartelijke groep mensen.

Rita Feld
Zaterdag 21 februari jl. werd er een 100% terecht toegekende prijs uitgereikt. De Schippercultuurbehoudprijs die elk jaar aan iemand wordt toegekend die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud en in leven houden van een onderdeel van de Westfriese cultuur, meestal een gebouw. Dit jaar viel de eer toe aan onze buurvrouw Mevr. Rita Feld, die onze Engelbewaarderskerk hier in Hoorn-Noord heeft gerenoveerd en omgebouwd tot een prachtig uitvaartcentrum waar volop gebruik van wordt gemaakt. Het gebouw staat nu op de Hoornse Monumentenlijst. Ik heb haar zeer van harte gefeliciteerd.

Stellingen
Al jaren neem ik deel aan een parochiegespreksgroep hier in Hoorn die indertijd werd opgericht n.a.v. het Tweede Vaticaans Concilie en De Nieuwe Katechismus. Tegenwoordig gebruiken we vaak -om goed op gang te komen!- een aantal knetterende stellingen als uitgangspunt van de gedachtenwisseling. Ieder geeft dan een rapportcijfer voor zo’n ‘stellige bewering’ naargelang haar of zijn instemming. De tienen en de enen komen daarna het eerst voor uitleg in aanmerking! De laatste keer hadden we er vijf, die misschien ook u tot nadenken of tot discussiëren kunnen stemmen:
1. Ons katholieke geloof is ook maar een mening!
2. Beledigen met woorden mag, maar hoort niet.
3. In deze tijd is het voor ons hier in het Westen dé grote opgave om iets te leren van de geestelijke instelling  van moslims en andersom.
4.De nieuwe oecumene moet zich richten op de Islam en niet meer op het Protestantisme of het Jodendom.
5. Ik ben meer een ‘dweller’ dan een ‘seeker’, d.w.z. ik zoek meer het vertrouwde dan het avontuurlijke.

Hoevinudie?
Deze keer weer eens twee:
1. Hoe slechter het weer, hoe langer je op de bus moet wachten.
2. Hoe laat het is hoef je niet te onthouden want dat verandert steeds.