Overschakelen – Opdiepen – Ontvallen – Virtueel – Schaatsen – Hoevinudie?

Overschakelen – Opdiepen – Ontvallen – Virtueel – Schaatsen – Hoevinudie?

Overschakelen
Deze decembermaand is op mondiaal niveau anders maar ook veelbelovend begonnen. Trump spoedig weg, corona binnenkort weg, Engeland eindelijk weg. Niet dat het paradijs nu gaat uitbreken, want de wereldomvattende klimaatcrisis en de Nederlandse verkiezingen zullen zich dringend melden aan onze voordeur. Zo zit ons leven kennelijk in elkaar: donkere wolken en zonnige dagen wisselen elkaar af. Of is niet alles onderworpen aan het tijdsverloop?

Opdiepen
Vorige week kreeg ik twee onverwachtse herinneringen uit het verleden te verwerken. De eerste was een mail van een vroegere klasgenoot uit mijn eerste seminariejaren als student op Hageveld. Hij was eigenlijk totaal uit mijn geheugen weggevaagd maar zijn naam kwam volop bij mij boven: Jos Morel. Hij is dus van mijn leeftijd en vroeg zich bij het mijmeren over zijn leven af of ik nog zou leven. Ik heb hem en aardige mail teruggestuurd met de bevestiging van mijn nog steeds present zijn in deze wereld en met de voor hem misschien verrassende mededeling dat ik zijn naam en zijn stem bij mij voelde bovenkomen omdat die mij indertijd nogal deftig in de oren klonken. En dat ik me zijn postuur herinnerde: hij was toen niet zo mager als ik! Ons geheugen is een wonderlijk onderdeel van ons brein!

Ontvallen
De tweede opgekomen herinnering was van recentere en serieuzere aard. Tot mijn schrik kreeg ik bericht van het onverwachte overlijden van onze oud-parochiaan van de Engelbewaardersparochie: Meindert Kok. Ik had hem kortgeleden nog gesproken toen hij langs ons huis fietste en afstapte om een praatje te maken. Hij was nogal filosofisch ingesteld en ik leerde hem kennen toe hij met zijn heel eigen geestelijke gretigheid meedeed aan de toenmalige parochieraad. Sociaal en fijngevoelig, dat was hij. We mochten hem graag. Allerlei herinneringen kwamen bij me boven toen ik de originele en doordachte overlijdensannonce tot me door liet dringen. Rust in vrede, Meindert!

Virtueel
Ik dacht dat er dit jaar niets van Sinterklaas terecht zou komen, maar tot mijn verrassing heb ik intussen een prachtige chocoladeletter en een vriendengroep en een heerlijke banketletter uit mijn familiekring ontvangen! Zelf heb ik ook mijn best gedaan door deze keer mijn zussen op te schepen met ieder eenzelfde soort plant (anthurium) om op te kweken. Met een passende rijm erbij over onderlinge verbondenheid enzo.
Er deed zich in onze kring bovendien iets bijzonders voor. Het gezelschap waarmee ik anders altijd sinterklaasavond vier, heeft een virtuele bijeenkomst via de computers georganiseerd waardoor we toch een heerlijk avondje konden beleven met elkaar in beeld en door een aangepast gezelschapsspel. Corona -hoe ellendig ook- doet je wel zoeken naar uitwegen.

Schaatsen
In Winterswijk is al geschaatst! Met verbazing en instemming las ik dat dit kon omdat een groep van technisch onderlegde en handige studenten en docenten een stuk grasland zo hadden bewerkt met een of ander soort bevriezing dat er in één nacht een laag mooi glad en sterk ijs ontstond waarop volop kon worden geschaatst. In deze tijd van klimaatopwarming een geweldig idee! Misschien kunnen ze binnenkort niet alleen een klein baantje maar ook hele stukken grond in ijsbanen omzetten, zodat Hollands ijs- en schaatstraditie gaat herleven: de winter weer bruidegom en Holland weer de bruid!

Hoevinudie?
Johan Cruijff over voetbal:
“De basis is: de bal zo snel mogelijk onder controle te krijgen, zodat je iets meer tijd hebt om te kijken voor je schiet.”
(Gerarduskalender)