Reisjes – Ilpenstein – Regeringsverklaring – Fruitoogst – Hoevinudie?

Reisjes – Ilpenstein – Regeringsverklaring – Fruitoogst – Hoevinudie?

Reisjes
Drents MuseumIn de vorige weken heb ik drie ‘reisjes’ mogen maken, de een wat langer dan de andere twee. Met het ‘Genootschap’ naar Doorn, naar het overvolle kasteel van de voormalige Duitse keizer (wat een overdaad!?), met zus Ria naar Assen -de provincie Drenthe was aan de beurt- voor familiebezoek en museumtentoonstellingen (wat een sociale welvaart ondanks alles wat er in de wereld gaande is!) en met een van ‘mijn’ gespreksgroepen naar een verhuisd oud-lid, inclusief Bach-concert, Mondriaankunst en gezellig diner (wat een cultureel en culinair hoogstandje!). Dan is het geen kunst om een blij mens te zijn.

Ilpenstein
Zoals ik u al eerder heb gemeld, is mijn grootmoeder van moederskant geboren op het landgoed Ilpenstein bij Ilpendam waar haar vader boer was. Op de plek waar het voormalige kasteel heeft gestaan en waarvan de boomgaard wordt gereconstrueerd door de rijkscommissie fruitbomen. Haar laatste neef is kortgeleden op hoge leeftijd gestorven en haar achterneven zijn de boerderij nu aan het omtoveren tot hotel. Onze familienostalgisten (en hun nageslacht?) hopen er eens te overnachten zoals Frans Banning Cock van Rembrandts Nachtwacht dat heeft gedaan. Uitzicht op de Purmer en het toen nog toekomstige Noordhollands Kanaal!

Regeringsverklaring 2022
Terwijl ik dit schrijf, volg ik wat er op de televisie gaande is vanwege de regeringsverklaring 2022 van het kabinet Rutte IV. Saai is het niet: sommige sprekers kunnen best en zelfs boeiend spreken, sommige zijn -voor mij- interessant en er wordt zelfs wel eens gelachen. Minder vaak dan vroeger bij mij in de klas of in de kerk. Maar er hangt er een sfeer van verontrusting op de ondergrond van de discussies: vanwege de situatie in de wereld en in ons land: klimaat, energiecrisis, economische tweedeling, politieke verwildering, coronawinterdreiging, boerennood, koopkrachtverlaging, energietransitie, fouten van de belastingdienst, kerkverloop en noem maar op… Problemen omdat er een nieuw tijdperk gaat doorbreken.
Vanwaar zal er ons hulpe komen?

Fruitoogst
De opbrengst van onze huisboomgaard is wat het fruit betreft dit jaar zeer tevredenstellend. Vooral de appels zijn mooi grootgegroeid en flink in aantal. Zeker door de uitbundige zon! Ook de peren zijn voldragen en talrijk, wel soms wat eigenaardig van vorm. Net als wij!

Hoevinudie?
Jeroen: Speelt Memphis?
Louis: Je suggereert nu dat hij niet speelt.