Rotary – Spirit – Dat is nou kerk! – Hoevinudie?

Rotary – Spirit – Dat is nou kerk! – Hoevinudie?

Rotary
Sinds 1975 ben ik Rotarian. Eerst in Heemstede en vanaf 1985 in Hoorn. Rotary is -net als de Lionsclub- een serviceclub van mannen en sinds enkele jaren vrouwen die een wat extra verantwoordelijke positie innemen in het maatschappelijk bestel. Je moet ervoor gevraagd worden en er wordt van je verwacht integer en deskundig vanuit je beroep in je vrije tijd onbetaald inzetbaar te zijn voor sociale projecten in plaatselijk, nationaal en internationaal verband. Het is ook een vriendenclub in een vertrouwelijke sfeer die liever niet aan de weg timmert en niet -als club- aan politiek of godsdienst doet. Door dit laatste waren sommige katholieken er vroeger wat afkerig van, zoals dat nu eenmaal was in de tijd van de verzuiling. Ikzelf heb er veel maatschappelijke ervaring (ook internationaal) door opgedaan. Maar nu ik vijfenzeventig ben, vind ik het welletjes en ga ik per 1 januari 2014 over naar de zgn. Past-Rotarians, die het wat rustiger aan doen. Daar hoop ik ook wat vrienden van vroeger terug te vinden.

“SPIRIT”
Bewust ben ik aanwezig geweest bij de laatste Dienst o.l.v. Parochianen in de Hoornse Koepelkerk op 24 november jl. Steeds meer drijven de Nederlandse R.K. bisschoppen door dat hun kerk -die volgens hen niet van ons is- weer een priesterkerk moet worden. Terwijl mijn generatie pastores juist graag wilde bevorderen dat veel goedontwikkelde katholieken -mannen én vrouwen, gehuwden én celibatairen, fulltimers én vrijwilligers- zouden gaan deelnemen aan het kerkelijk ambt. Daar zijn andere kerken ons al lang in voorgegaan. Maar ja, de verstandigen hebben het moeten afleggen tegen de verstokten. Vreemdsoortige clerici zijn de enige goedgekeurden. En nu maar hopen dat deze paus niet zal aarzelen zijn stok tegen de verstokten stevig te gebruiken. De hoogstaande Hoornse DOP-groep die nu afgeserveerd is, heeft zichzelf en ons wat getroost met de voortzetting van hun boodschap onde de naam “SPIRIT” via een eigen website: http://dopcentrum.wordpress.com . Aanbevolen!

Dit is nou kerk!
Nóg een kerkelijk nieuwsitem. Uit de kring van onze regionale PKN (Protestantse Kerk Nederland) kreeg ik een aardig-alternatieve benadering van het idee ‘kerk’. Daar kunnen de verstokten hun benauwde ideeën misschien een beetje mee  verdrijven. Ik laat de tekst hier volgen:

Dit is nou kerk!
Bij kerk kunnen we denken aan een gebouw, aan een groep zgn. gelovigen, maar ook aan heel veel andere dingen. Je zou ook kunnen zeggen…:

Kerk is vieren dat het leven de moeite waard is.
Kerk is zingen van een andere wereld.
Kerk is stilstaan bij de dingen waar je snel aan voorbij loopt.
Kerk is samen protesteren tegen onrecht.
Kerk is je samen verwonderen.
Kerk is samen de eenzaamheid delen en soms zelfs te boven komen.
Kerk is danken voor alle mooie dingen.
Kerk is de moed niet verliezen, de hoop niet opgeven.
Kerk is een medicijn tegen de zinloosheid.
Kerk is een hulpmiddel tegen de machteloosheid.
Kerk is samen zoeken.
Kerk is samen vinden.
Kerk is een lach en een traan.

Hoevinudie (3x) ?
Om de twee voorgaande, misschien wat ál te kerkelijke, items een beetje te compenseren, deze keer drie Hoevinudies!

1. Bordje boven de bar: ALS U DRINKT OM TE VERGETEN, GELIEVE DAN VOORAF TE BETALEN !

2. ‘Gedicht’ ter ere van de puntdichter Kees Stip door Willem Wilmink:
              Hoe kan de naam zijn dichter sturen!
              Marsman is kosmisch van allure,
              Hooft celebraal en Donker licht,
              Van Deel op de details gericht,
              Engelman hemels en genadig,
              Krol krols en Crul wat overdadig,
              Jacques Perk beperkt en lastig Last,
              Leeflang een late lett’rengast,
              Ruusbroec en Schierbeek g’stadig stromend,
              Gezelle van gezelschap dromend,
              Hélène Swarth ontzaglijk sip
             en geen ooit puntiger dan STIP!

3. Een zieke man die zou gaan sterven, hield zich in aanwezigheid van zijn vrouw een tijdje schijndood. Zijn vrouw riep: Houd op met spotten! Waarop hij zei: Dan went het alvast, voor mij en voor jou!