RvK – Hebreeuws – Danteclub – Koningsdag – Hoevinudie?

RvK – Hebreeuws – Danteclub – Koningsdag – Hoevinudie?

\Raad van Kerken Hoorn
Gisteravond was ik bij de jaarvergadering van de Hoornse Raad van Kerken in het Foreestenhuis. Daar werd -naast het jaarprogamma- de nieuwe website van dit plaatselijk overlegorgaan gepresenteerd. Die is al ‘in de lucht’. Hij lijkt me best goed daar regelmatig eens een kijkje te nemen: bij Google tikt u ‘Raad van Kerken Hoorn’ in en die wereld gaat voor u open! Daarnaast was er gister ook aandacht voor het plan om in Hoorn een straatpastor aan te stellen die (pastoraal) contact gaat zoeken met thuislozen en zwervenden. Er zijn al veel steden waar zoiets van de grond is gekomen. Ik zit in de betreffende commissie en morgen gaan we ons licht opsteken in Den Haag, waar zo’n project met goed succes al enige jaren draait.

Hebreeuws
Gisterochtend hadden we weer Hebreeuws in mijn Westerzaaltje. We zijn intussen met veertien deelnemenden, zodat het zaaltje aardig bezet is. Inmiddels zijn we toe aan Exodus XX: elk woord van de grondtekst wordt uitvoerig onder de loep genomen. Gelukkig zitten er enkele echte deskundigen in onze groep, zodat ik meer ontvang dan ik kan geven. Voor mij was het deze keer een ontdekking te vernemen dat in het ‘gebod’ dat wij vaak weergeven met ‘Gij zult niet liegen’ eigenlijk alleen bedoeld wordt dat men voor de rechtbank niet vals mag getuigen. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat andere onoprechtheid wél geoorloofd zou zijn!

Danteclub
Op mijn Danteclub (die trouwens ook andere dichters leest zoals nu -na Petrarca en Homerus- Lord Byron) was er nogal wat kritiek op onze Dante-Brown-avond van 11 april. Terecht: het thema “wat zijn bij óns nog de gevoelens bij hel (ondergang) en paradijs (opgang)” kwam niet echt van de grond, ook al omdat er geen tijd genoeg was voor een echte discussie tussen en met de aanwezigen. Wel werd vooral de vocale en instrumentale bijdrage van Mark Heerink en de gebroeders Doodeman zeer gewaardeerd. Ik hoop dat wel wat van de aanwezigen zich zullen melden voor enkele avonden die we na de vakantietijd zullen opzetten om over het bedoelde thema verder te praten.

Koningsdag
Een historisch moment in ons leven: de eerste koningsdag te hebben meegemaakt! Ikzelf hoop het feestgedruis ervan op te vangen in Rotterdam bij en met mijn zus. Of Rotterdam erg koningsgezind is, kun je je afvragen. Maar veel immigranten -vooral die uit de (voormalig) Nederlandse overzeese gebiedsdelen-  zijn het wel en die zijn ook vaak graag in voor feestgedruis!

Hoevinudie?
Vraag van een biechteling: Ik wil bij mijn belijdenis niets verzwijgen, maar als ik bij mijn bekentenis zeg welke vloekwoorden ik vaak gebruikt heb, doe ik dan weer zonde?