SCP – Weer die tuin – Sobere Maaltijden – Verkiezingen – Hoevinudie?

SCP – Weer die tuin – Sobere Maaltijden – Verkiezingen – Hoevinudie?

SCP (Sociaal-Cultureel Planbureau)
In verband met onze aanstaande Dante-avond op 11 april a.s. -meer publiciteit volgt elders- is er nu al een interessante discussie ontstaan. Een theoloog tegenover een socioloog. De eerste vroeg zich af of het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) zich niet moest schamen om bij een enquête in 2006 aan de mensen in Nederland de vraag te stellen: Gelooft u in een leven na de dood, gelooft u in de hemel, gelooft u in de hel? Iedere moderne mens in onze samenleving weet zich met dit soort vragen geen raad! Omdat de taal van de vraag voorbijgaat aan de ontwikkelingen die zich in de na-oorlogse theologie en filosofie hebben voorgedaan. Er is een heel ander denken over dit soort dingen gegroeid. En dat vraagt een heel ander soort taalgebruik, waar de meeste dominees en pastores hun best op doen. De theoloog, tevens taalcriticus, stelde voor: Vermoedt u, voor uzelf en in het algemeen, leven over de dood en het sterven heen? En denkt u dat er iets is van hemel of hel? Volgens hem zou het SCP dan een heel andere uitslag krijgen. Zowel van kerkverbondenen als van degenen die dat niet zijn. De socioloog ging niet met deze kritiek mee. Hij vond dat het SCP terecht de termen ‘geloven’, ‘een leven’, ‘na de dood’, ‘de hemel’ en ‘de hel’ gebruikt had, omdat dat de taal is waarin de ge-enquêteerden hun al of niet ‘geloven’ konden herkennen. Ieder -zeker de meer ontwikkelden- heeft er dan wel haar/zijn eigen eventueel terughoudende gedachten bij, maar de door de enquêteurs opgevangen reacties bepalen de uitslag. Ikzelf ben nieuwsgierig of bij een volgende enquêtering het SCP toch niet met een gemoderniseerde formulering van de vragen zal komen!

Weer die tuin!
Ik ben startklaar: tuinstoelen schoongepoetst, tuinplanten aan de beginnende lente toevertrouwd, perenboom volop in de knop -de appelboom nog niet- en vogels op zoek naar een plekje! Dit jaar veel eerder dan anders. De winter is zo weggebleven dat er nog een oud appeltje van vorig jaar aan mijn boom hangt! Komm, holder Lenz!

Sober
De Sobere Maaltijden bij gelegenheid van de veertigdaagse Vastentijd zijn dit jaar hier in Hoorn (in Het Oktaafgebouw) buitengewoon succesrijk. De opkomst is veel beter dan andere jaren, de stemming heel gezellig en de soep prima! Het komt misschien ook door de inleidingen die echt de moeite waar zijn: de eerste keer i.v.m. wereldgebedsdag met zinvolle liederen, de tweede over bronnen in de bijbel en in ons, de derde -moet nog komen- over de natuurbeleving bij Indianen, enzovoorts. Over modern geestelijk leven gesproken….

Verkiezingen
Jammer, de te verwachten slechte opkomst. Ik vind dat je hoort te gaan stemmen. Afgeven op politici en het daarbij laten, vind ik onderschatten van jezelf. Stem dan op iemand die wél te vetrtrouwen is, al of niet tegendraads. Anders lever je je uit aan wie je misschien niet vertrouwt en heb je je invloed verspeeld. Want gelukkig wordt er in ons land heel wat bepaald door gekozen (o.a. door jou!) vertegenwoordigers en is er corrigerende kritiek genoeg. Ik ga stemmen op iemand van wie ik vind en weet dat die echt haar/zijn best doet voor ons allen.

Hoevinudie?
Wie altijd alleen op zichzelf vertrouwt, zou zich wel eens kunnen vergissen. Maar wie zichzelf nooit vertrouwt, vergist zich ook!