Sport – Merkel-Trump – Negatieve strijdlust – Kalenders – Hoevinudie?

Sport – Merkel-Trump – Negatieve strijdlust – Kalenders – Hoevinudie?

Sport
Op een enkele wandeling na doe ik niets aan sport. Tenzij het volgen van sporters via de televisie, in de kranten en bij de koffie daar ook onder valt. Dan ben ik volop van de partij! Tot mijn vreugde wisselt het programma regelmatig af: na het wielrennen en zwemmen in de zomer volgen het voetballen en crossen in de herfst en als de winter aanstaande of gaande is heb je altijd nog turnen en schaatsen. ‘Elck wat wils’. En misschien is het volgen van sportprogramma’s ook goed voor je (geestelijke?) gezondheid. Hup Epke! Hup Strandvogels!

Merkel-Trump
Ik ben van ”voor de oorlog” (1938). Dat betekent o.a. dat ik een diep gevoel van dankbaarheid in me meedraag ten opzichte van Amerikanen omdat die net als de Canadezen ons hebben bevrijd toen we dat zelf niet voor elkaar konden krijgen. Ik word nog steeds dankbaar ontroerd bij het horen van het woord ‘bevrijding’. Tegelijk komt er een diep gevoel van afschuw en verontwaardiging naar boven als ik het woord ‘Duitsers’ hoor. Meestal reageer ik dan met: ‘Je bedoelt Moffen’. Maar de laatste tijd raak ik in de knoop als ik lees over de twee topmachthebbers in de tegenwoordige actualiteit. Trump in de V. S, en Merkel in Europa. Dan denk ik: Vriendschap is even vergankelijk als vijandschap.

Negatieve strijdlust
Om haast alle ‘feest- en vierdagen’ van de Nederlandse traditie wordt tegenwoordig ruzie gemaakt. Wat de een geweldig vindt en volop wil handhaven, wil de ander weghebben en afschaffen of omvormen. En dat gaat m.i. met de nodige kronkelredeneringen en emotie-explosies gepaard. Hervormingsdag gaat al sinds jaren de strijd aan met Allerheiligen, Stille Tochten met Allerzielen, Sinterklaas met Kerstmis en Kerstman (en die weer met elkaar!) vooral i. v. m. de cadeautjes, Zwarte Piet en St. Maarten met Halloween, Koningsdag met 1 mei enz. enz. Oud en Nieuw en 4 en 5 mei zijn, geloof ik, nog onomstreden. Waarom moet je eigenlijk altijd vóór of tegen iets zijn?

Kalenders
Het is weer tjd voor het aanschaffen van nieuwe kalenders, nu voor het jaar Onzes Heren 2019. Ik heb er op mijn bureau altijd twee van in de aanslag: die van St. Gerardus en die van Loesje. Bien étonnés de se trouver ensemble! Maar Loesje werd ik in de loop van het jaar een beetje zat. Dus zoeken naar een vervang(st)er. Op het internet vond ik een overvloedge hoeveelheid om tot een keuze te kunnen komen. Eerst dacht ik aan de Bescheurkalender van Koot en Bie, maar die bleek al in 1986 gestopt te zijn! Toen geloot tussen ‘Positieve Spreuken’en de ‘Historische Scheurkalender 2019’. Het lot viel op de laatste. Achteraf ben ik daar wel blij om: ik kan er waarschijnlijk ook wat uit putten voor deze siterubriek en die positieve spreuken haal ik wel uit de Gerardus!

Hoevinudie?
Verzekeringsagent:
Als uw huis afbrandt terwijl u niet thuis bent, krijgt u een nieuw huis van ons!
Ik:
En als ik wel thuis ben?
Verzekeringsagent:
Dan heeft u geen huis meer nodig en beperken we ons tot een kist.