Statenverkiezingen – De Zwijger – Vastentijd – Jubilea – Hoevinudie?

Statenverkiezingen – De Zwijger – Vastentijd – Jubilea – Hoevinudie?

Statenverkiezingen
Vroeger leerde ik op school dat er in De Nederlanden jarenlang (1350-1490) een oorlogszuchtige tegenstelling had bestaan tussen de Hoek(s)en -wij zeiden Hoeksen met een s, dat was Westfries- en de Kabeljauwen. Bij het verwerken van de verkiezingsuitslagen van vorige week vroeg ik me af of je van een ideologische, politieke en economische parallel kunt spreken. De Hoek(s)en waren conservatiever dan de Kabeljauwen. Ze beriepen zich op oude rechten, familietradities en privileges, ze waren agrarisch ingesteld en woonden meer op eigen plattelands grondgebied. Ze verzetten zich tegen de urbanisering die meer van de stadse Kabeljauwen en progressieve Bourgondiërs uitging. Uiteindelijk hebben de laatsten gewonnen, met als hoogtepunt de supermacht van keizer Karel V en zijn zoon Filips II, welke pas bij de Vrede van Munster (1648) teloor begon te gaan. Zou zo ook toen al de tegenstelling stad-platteland sterk gespeeld hebben zoals we die nu meemaken in gemoderniseerde vorm?

De Zwijger
Met genoegen lees ik in deze dagen het dikke boek van René van Stipriaan ‘De Zwijger’over Willem van Oranje. Weer een biografie annex geschiedenisboek vanuit de vele bronnen die tegenwoordig beschikbaar zijn en daardoor tot een genuanceerde en evenwichtige benadering leiden (zoals die over Erasmus, Indonesië, Bernard, de laatste pausen enz.). Het is een dikke pil, bijna duizend bladzijden, maar uitstekend, prettig en vlot geschreven en prima gedocumenteerd. Zulke boeken maken vele andere overbodig, met als gevolg dat veel van wat je vroeger over iemand of iets hebt gelezen eigenlijk de prullenmand in kan. Vooral omdat men vroeger vaak schreef vanuit een confessioneel of chauvinistisch vooroordeel.

Vastentijd
Doet u tegenwoordig nog wat aan de vasten? Bij mijn opleiding heb ik gehoord dat dat niet meer hoeft als je boven de vijfenzestig bent, maar zo maak ik me niet van die vraag af, vooral als ik zie hoe hier tegenover mij de Marokkaanse gemeenschap haar moskee weet te vinden omdat de ramadan weldra gaat beginnen (van 23 maart tot 20 april). Welnu, ik lees in deze voorpasenperiode, gestimuleerd door de lente die ik elke dag vrolijker begroet, meer bijbel. De Hebreeuwsgroep waar ik ‘lid’ van ben heeft me geleerd om op een veel fundamentelere manier de schrifttekst te benaderen dan ik gewend was en dat stimuleert me gretig te grijpen naar het grote boek. Ook op verstervingsgebied doe ik iets wat haast op spotten lijkt: nootjes i.pl.v. kaas! Ook in de vastentijd drink ik vóór het warm eten een half glas wijn, maar zonder de gebruikelijke toastjes franse kaas: die vervang ik door wat goedkope nootjes. Die zijn gezonder (volgens de dokter) dan vettige kaas. Zo zijn er nog wel enkele andere kleine beperkingen in het alledaagse leven die op zich weinig betekenen maar me wel herinneren aan de geestelijke kant van deze periode. Dus ja, ik doe er wel wat aan!

Jubilea
Dit jaar, 2023, is voor mij een enigszins bijzonder jaar: leeftijdsverjaardag: 85 en priesterwijdingsjubileum: 60. We gaan het door mijn afnemende gezondheid niet uitgebreid vieren, maar een dineetje met mijn zussen en broers zit er wel in. In ons gezin hebben we van de viering van huwelijken en jubilea altijd veel werk gemaakt. We hielden van zingen, voordragen, mooie programmaboekjes en welgekozen menu’s en hebben daar nog de aangenaamste herinneringen aan. Er hoeft maar een van ons te beginnen met het zingen van een liedje van vroeger of we barsten weer uit in gezang. Wat het menu van het etentje betreft, vertrouw ik op de deskundigheid van het restaurant, maar over de keuze van de wijn ga ikzelf. Dat komt zo: Toen ik als pasgewijde kapelaan mijn kamer betrok in ’t Zand -mijn eerste benoeming- riep de pastoor: ‘In de pastoriekelder mag je je wijn bewaren!’ Ik reageerde: ‘Die heb ik niet, we dronken thuis alleen bowl, bier of borrel!’ Toen kwam er een oude clericale traditie aan de orde: Vanaf je wijding moest je wat flessen wijn opsparen voor je latere wijdingsjubilea en de pastoor gaf advies: De beste zijn: ‘Çhateau Neuf du Pape’ en ‘Côtes du Rhône’. U kunt nu raden wat onze feestdrank zal zijn.

Hoevinudie?
Buurman: Gisteren liepen er twee leeuwen te wandelen in onze straat.
Ik: Oja? En?
Buurman: Ik hoorde de een tegen de ander zeggen: Wat is het hier stil!