Stuijt – Aeneis – Wit – Things – Knielen – Hoevinudie?

Stuijt – Aeneis – Wit – Things – Knielen – Hoevinudie?

Jan Stuijt, architect Hageveld
Nog een keer over de vriend van mijn buurman-broer die ’tot het gaatje’ gaat op het gebied van de genealogie. Hij heeft zich nu gestort op de familie van mijn moeders moeder. Zij was een dochter van Anna de Boer- Blom die zelf een dochter was van de negentiende-eeuwse Westwoudse burgemeester Jacob Blom. Deze alom gerespecteerde boer-burgemeester had een moeder die Stuijt heette. Laat dat nu een dochter zijn geweest van de bekende Stuijt-familie, waar de architect van het derde Hageveld (1923) een topfiguur van was! In de geest van Berlage en Bleijs nam hij afstand van de toenmaals dominante neo-gotische architectuur van Cuijpers. U begrijpt dat ik -en mijn broer- hier in huis nu algemeen gerespecteerd word sinds tot mijn huisgenoten begint door te dringen dat ik (aangetrouwde) familie ben van de beroemde architect van Hageveld in Heemstede, waar ik student en docent ben geweest!

Vergilius’ De Aeneïs
Onze Dante-groep is na Homerus toe aan Vergilius. We gaan zijn ‘De Aeneïs’ lezen in de moderne vertaling van M. d’Hane-Scheltema. Met uiteraard de Latijnse grondtekst bij de hand. Een van de aardigste kanten van Vergilius is dat hij in zijn grootse gedicht over wat voorafging aan de stichting van Rome voortdurend stukjes verwerkt die als een soort gevleugeld woord kunnen worden gebruikt. Bijvoorbeeld: ‘Dux femina facti’ (een vrouw aan het hoofd van een onderneming!) of ‘Tantae molis erat Romanam condere gentem’ (zoveel moeite kostte het om het Romeinse (Vondel vertaalt: Roomse!) volk tot stand te brengen). Enz. enz.

Sneeuwwit
Vanmorgen opende ik mijn gordijnen en zie: een sneeuwwitte wereld! Ik vroeg bij de koffie: Willen jullie dat dat zo blijft of liever: weg ermee? De meesten vonden: het laatste. Kennelijk is de maand maart dus geen wintermaand meer maar een eerste lentemaand. Ik ga er in mee: meer licht, meer geur, meer belofte…

Internet of Things
Op de bijeenkomst van de Past Rotarians in Schagen, waar ik lid van ben, hadden we van de week een interessante inleiding. Over ‘het Internet der Dingen’. Ik heb er niet zoveel van begrepen, maar er schijnt tegenwoordig een hele internetwereld te bestaan die niet de communicatie tussen mensen behelst maar de verbinding tussen systemen, netwerken en zakelijke niet-personen. Mijn moeder zei altijd: Waar gaan we naar toe met deze wereld?

Knielen op een bed…
Het zal niet lang meer duren of ik kijk in een bioscoop naar de film over hét boek van Jan Siebelink. Ik heb er zelf -geloof ik- geen last van, maar ik vraag me inderdaad wel eens af hoe het toch mogelijk is dat iemand zo volledig verstrikt kan raken en een godsdienstig systeem dat iemands natuurlijke persoon zo grondig kan doen ontaarden. Waar komt dat door? Je kunt natuurlijk ook verstrikt raken in een niet-religieus of ongodsdienstig systeem, maar iets bovennatuurlijks kan, denk ik, gevaarlijk vaak tot een soort verslingerd zijn aan een onwerkelijke obsessie leiden. Siebelinks boek en film kunnen hopelijk helpen bij herkenning, bevrijding en verwerking daarvan.

Hoevinudie?
Jantje: Meester, heette de eerste mensaap Adam?
Meester: Nee, Jantje!