Torenbrand? – Nieuw tijdvak? – Huisfiets – Superstoeltjes – Hoevinudie?

Torenbrand? – Nieuw tijdvak? – Huisfiets – Superstoeltjes – Hoevinudie?

Torenbrand?
Onze behuizing hier in Hoorn bestaat uit vier ‘compartimenten’: het voormalige Engelbewaarderskerkgebouw dat nu een veelgebruikt uitvaartcentrum is geworden, de vroegere daarbij behorende pastorie, waar we met onze woongroep wonen, de nieuwgebouwde woning van de beheerder (mijn jongste broer en zijn vrouw) met boven hen vier zelfstandige appartementen en op de begane grond tussen de vroegere pastorie en kerk nog twee wat grotere woongelegenheden. Al met al een aardige optrek, zeker als je de royale tuin meerekent. Ons pand ligt op de stratenhoek Poststraat-Loniusstraat waardoor we het geheel niet zo makkelijk kunnen overzien. Dat bleek van de week toen er aan de kerkpleinkant onder de toren rook uit het uitvaartcentrum kwam en de buren (en de krant en de radio!) dachten dat er brand was. Het viel allemaal erg mee: na een uitvaart bleek er een wierookkooltje niet goed te zijn gedoofd. Ik woon geheel aan de andere kant en heb er haast niets van gemerkt. Gelukkig zijn we goed verzekerd.

Nieuw tijdvak aanstaande?
Vanuit de gespreksgroepen waar ik aan deelneem raak ik er steeds meer van overtuigd dat we sinds het begin van deze eeuw zijn terechtgekomen in een nieuw tijdvak van de menselijke geschiedenis. Dat komt dan ook haast altijd naar boven in die lees- en spreekbijeenkomsten. Ik beschouw deze vormen van communicatie intussen dan ook als een vorm van democratisch kerkgebeuren. Door nieuwe uitvindingen en wetenschap, met als gevolg andere inzichten, mogelijkheden en praktijkvormen, komen we terecht in een leefwereld die wel erg ver afstaat van de levensvormen van de vorige eeuwen, die trouwens ook al vaak historisch en geografisch verschilden van elkaar. Soms spijt het me dat ik niet later geboren ben, verder af van W.O.II zoals de kinderen van nu. Die krijgen, naar ik hoop en verwacht, allerlei nieuwe dingen te verwerken die veel sneller aan de orde komen dan vroeger toen men meer in het verloop van eeuwen rekende.

Huisfiets
Of het woord al bestaat weet ik eigenlijk niet, maar ik vind het niet nodig het Engelse woord hometrainer van de overzeese Brexiters te lenen. Sinds ik het advies van mijn fysiotherapeute heb opgevolgd, is mijn huiskamer voorzien van een huisfiets waar ik elke dag gebruik van maak. Ik heb het idee dat mijn conditie daardoor aardig is opgeknapt. Net als door de dieetadviezen die ik van haar gekregen heb. Elke dag fietsen en op regelmatige tijdstippen gezond eten en slapen -haar advies- blijken bij mij uitstekend te werken. Dat ik op mijn vijfentachtigste nog een tijdje meekan, heb ik mede aan haar te danken. Het bemoedigt me om binnenkort een gehooroperatie te ondergaan waardoor ik nog weer wat beter aan een goed gesprek zal kunnen meedoen.

Supermarktstoeltjes
Toen ik afgelopen week weer naar de supermarkt moest om duurdergeworden boodschappen te bemachtigen, was ik nogal uitgeput omdat ik een tamelijk drukke ochtend achter de rug had. Toen ik een half uur winkelend aan de gang was, wilde ik even rusten en keek ik of dat kon op een bankje of een stoel. Maar ik merkte dat men in een super nergens kan zitten. Wat zou daar achter zitten? Het zou toch voor veel ouderen heel prettig zijn als je net als in een museum of bij een bushalte even een uitrustplekje kon vinden? Ik heb naar een stevige lege doos uitgekeken of naar een omkeerbaar plastic mandje, maar nee hoor: de oude man moest blijven lopen of anderen in de weg gaan staan. Wedden dat als ik supermarktbaas was, ik meer klanten trok omdat je bij mij even kon zitten? Voor ouderen is het winkelen dan veel aangenamer. En ze zijn vaak de armsten niet, dus ik zou er nog goed aan verdienen ook. Roeping gemist.

Hoevinudie?
A.W. von Schlegel:
Een gedicht uitleggen is een soort anatomische les geven terwijl er een heerlijke gebraden kip op tafel staat.