Twee ogen – Hyacinten – Two Popes – Hitler – Hoevinudie?

Twee ogen – Hyacinten – Two Popes – Hitler – Hoevinudie?

Twee ogen
Mijn twee staarogen zijn intussen alle twee met succes geopereerd. Ik ben nog aan het nadruppelen! Wat een verschil! Alles is veel helderder en minder gelig. Ik had mazzel: in beide gevallen ontkwam ik aan de lange wachtlijsten doordat ik bereid was opengevallen tijdstippen in te vullen. De tweede operatie sloot daardoor meteen aan op de afloop van de eerste druppelperiode. Gelukkig woon ik op loopafstand van ons Dijkzichtziekenhuis zodat ik geen beroep op mijn familie hoefde te doen voor het thuisbrengen in verband met het niet mogen autorijden op de dag van de operatie. Al met al: twee fluitjes van een cent met geweldig resultaat.

Hyacinten
Volgens het groene boekje heb ik het bovenstaande woord correct geschreven. Ik kreeg onlangs van een van mijn broers drie ingepotte hyacinten, nog helemaal in weggedoken knoppen. Intussen zijn ze ‘ontwaakt’ met volop witte bloemen, maar de periode van bewondering werd al gauw vervangen door die van ergernis: de verbruining van de bloesems. Net toen ik ze in de biobak zou deponeren, kreeg ik van mijn tuin-broer de mededeling: de sneeuwklokjes zijn uitgebroken. Wat is moeder-natuur toch zorgzaam!

The two Popes
Als roomse jongen en oud-seminarist was ik natuurlijk nieuwsgierig wat de onlangs uitgekomen film over de twee nog in leven zijnde pausen te vertellen had. In ging ervoor naar Cinecenter in Amsterdam waar hij draaide op een middaguur. Ik heb genoten: het spel, de omgeving en de humor waren zeer bevredigend. Wel ging ik me tijdens de voorstelling steeds meer afvragen in hoeverre de gang van zaken op het doek zou kunnen kloppen met wat zich in de historische werkelijkheid heeft afgespeeld. Dat beide pausen elkaar zouden hebben opgevangen in een soort levenscrisis, lijkt me mogelijk maar niet waarschijnlijk. Vooral de ‘katharsis’ van de Duitse paus lijkt me niet werkelijkheidsgetrouw: zijn theologische opvattingen heeft hij volgens mij nooit (voldoende) gecorrigeerd. Dat hij het pauselijk pensioen heeft mogelijk gemaakt, zal hem, denk ik, wel met instemming worden nagedragen.

Hitler
In een oude schoenendoos vond ik bij het opruimen van een kast een stukje krant waarin een ingezonden vraag door de redaktie was beantwoord. Er stond het volgende:
Vraag: Uit de oorlog herinner ik mij nog enkele regels uit een spotrijm op Hitler, waarin in elke zin een bekend componist voorkomt. De eerste regels luiden: Als Mahler hat er angefangen. Als Haydn ist er fortgegangen… Is dit vers nog ergens bewaard gebleven?
Antwoord: De archivaris van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie had het snel gevonden. De titel is: Adolf van Praag en de genoemde musici figureren als volgt: Als Mahler hat er angefangen. Als Haydn ist er fortgegangen. Durch Liszt hat er die Macht bekommen. Durch Grieg werd er zu Ende kommen. Wenn auch als Strausz er die Gefahr nicht sieht, stets reger sagt das Volk doch: Hindemith (=hin damit).

Hoevinudie?
Eentje van Herman Finkers (via de Gerarduskalender):
Soms denk ik uren na en heb ik nog niks op papier, een andere keer bereik ik precies hetzelfde in vijf minuten!