Ursulinen – tv – Amerika? – Barton: de Bijbel- Hoevinudie?

Ursulinen – tv – Amerika? – Barton: de Bijbel- Hoevinudie?

Ursulinen
De jaarlijkse winterfeestdagen zijn weer voorbij: wie overdrijft zegt zelfs dat er al weer iets van de lente te bespeuren valt. Terwijl de officiële winter nog maar een paar weken gaande is. Kerstmis had dit (afgelopen) jaar voor mij een bijzondere verrassing. Een klasgenoot/collega moest wegens een mankement aan zijn voeten waardoor hij moeilijk kon lopen, zijn voorgenomen voorgaan in de kerstliturgie op eerste kerstdag afzeggen en vroeg mij hem te vervangen. Het betrof de viering bij de zusters Ursulinen in hun ‘moederhuis’ aan de Nesdijk in Bergen. Alle vijf mijn zusjes hebben indertijd, in de jaren vijftig, bij die zusters op hun internaatscholen aan de Loudelsweg gezeten en ik voelde me er dus enigszins ’thuis’ in de kring van de inmiddels hoogbejaarde opvolgenden van de toenmalige eerwaarde docenten aan wie ons gezin veel te danken heeft. Er is natuurlijk veel kritiek mogelijk op het onderwijssysteem en de ‘opvoeding’ van toen, vooral in de internaten, maar dommer zijn mijn zussen er, denk ik, niet van geworden. Ik heb met een speciaal soort ontroering bij de zusters kerstmis gevierd.

Boekenprogramma op de tv
Natuurlijk is het zo nu en dan nodig iets te veranderen aan de tv-programmering. Het kan best zijn dat de nieuwe opzet van presentatoren bij de actualiteitenprogramma’s een verfrissing blijkt en een positief effect op de kijker zal hebben. Van de vervroeging van de begintijd ervan verwacht ik grotere kijkdichtheid, in elk geval bij ouderen. Maar één verandering komt bij mij nu al als een ernstige misser over: het wegvallen van de boekenrubriek op zondag voorafgaand aan Buitenhof. Wat daar op de achtergrond de reden van is, is mij een raadsel: Niet genoeg kijkers? Te hoge aanmaakkosten? Ik kan me dat niet indenken: ik heb steeds genoten van de beschaafde en hoogst informatieve presentatie en ben er menig boek en schrijver door op het spoor gekomen. Ik vond het programma een verrijking en mis het elke zondagochtend.

Amerika?
De jongste zoon van mijn broer-buurman en zijn vrouw woont inmiddels voorlopig vanwege zijn verdere opleiding in New York, op Manhatten zelfs. Hij was met de kerstdagen een ruime week bij zijn ouders en ik werd geboeid door zijn verhalen over wat het betekent als moderne jongere uit Nederland de Amerikaanse levenssfeer mee te maken. Men leeft er nogal los van elkaar en is er erg gericht op werk en carrière. Onze indruk en conclusie was: De V.S, zijn een machtig en boeiend deel van de wereld, maar ook een zeer eigenaardige samenleving. Of is -op wereldniveau bekeken- Nederland ook niet zo ‘gewoon’?

Barton: De Bijbel
Ik ben nu bijna klaar met het lezen (en verwerken!) van het magistrale boek over de Bijbel van de Oxford-professor John Barton. Op al mijn vragen kreeg ik uitgebreid en deskundig antwoord. Hij schrijft prettig leesbaar en de vertaling in het Nederlands is vlot en helder. Al langere tijd vermoedde ik dat de beste moderne bijbelwetenschappers zich geen knollen meer voor citroenen laten verkopen: deze schrijver is daar een prachtig voorbeeld van en dit boek is zijn levenswerk. Hij heeft geen last van vooroordelen en heeft tot in de puntjes uitgezocht wat wetenschappelijk kan worden achterhaald en dat goed geordend weergegeven. Het boek krijgt een ereplaats in mijn boekenkast, op ooghoogte en direct bereikbaar. Het maakt veel andere boeken overbodig.
Om een voorbeeld te noemen: In het kader van onze Hebreeuwsgroep las ik bij Barton welke van de grote historische bijbelkenners het Hebreeuws beheersten en welke niet. Hiëronymus en Luther kenden grondig Hebreeuws, de eerste door zijn langdurig verblijf in de plaatsen en bibliotheken van Palestina en omgeving, de tweede door de hulp van de superdeskundige Philippus Melanchton, zijn collega en vriend. Erasmus kende Latijn en Grieks, maar geen Hebreeuws. Maar hij stimuleerde wel de invoering van de Hebreeuwsstudie aan de universiteit van Leuven (het Collegium Trilinque). Augustinus kende geen Hebreeuws en weinig Grieks, wel volop Latijn. Kijk, zulke dingen vind je bij Barton! En hij gaat er dan dieper op in.

Hoevinudie?
Aanklager tegen verdediger: Uw tegenargumenten zijn werkelijk zwak! Voor zulke uitvluchten zult u toch werkelijk een dommer iemand moeten zoeken, maar die zult u waarschijnlijk niet vinden!