Verkiezingsuitslag – Winter? – Doolhof – Napoleon – Hoevinudie?

Verkiezingsuitslag – Winter? – Doolhof – Napoleon – Hoevinudie?

Verkiezingen Tweede Kamer
In het algemeen ben ik niet geneigd me gemakzuchtig aan te sluiten bij de zogenaamde ‘publieke opinie’. Misschien heeft u dat weleens gemerkt bij het volgen van deze halfmaandelijkse siterubriek. ‘Men zegt’ is voor mij vaak een uitnodiging om iets tegendraads te beweren. Dat geeft enige levendigheid aan een gesprek of een geschreven stukje. Of is het eigenwijsheid? Naar aanleiding van de recente verkiezingsuitslag bijvoorbeeld kan ik me wel verenigen met de algemene teleurstelling waar we door de -ook door mij niet verwachte- overmacht van de Wildersstemmers mee te maken hebben gekregen. Ik was er een paar dagen helemaal gedeprimeerd van. En nog. Alleen bleef ik desondanks toch hangen in de gedachte dat het Wildersverschijnsel een serieus te nemen teken is dat er in ons land een tegenstelling is gebleken (en bovengekomen) tussen de meer liberaal stemmende meerderheid die er tot nu toe rondom Rutte was en de ‘onderlaag’ van de ontevredenen die met Wilders instemden. Zou dit wijzen op een opkomende nieuwe maatschappelijke bewustwording waar we in de toekomst steeds meer mee te maken zullen krijgen? Krijgt Wilders meer gelijk dan we dachten omdat we ons te weinig van zijn geschreeuw en botte optreden aantrokken? Wie niet horen wil moet voelen? Of ben ik weer eens te tegendraads?

Winter?
Ook als het om het seizoenbewustzijn gaat raak je soms verstrikt in tegenstrijdige ervaringen. We zijn nauwelijks bekomen van de afgelopen zomerdroogte -met haar voor- en nadelen- of we maken een regenovervloed mee. Terwijl het eigenlijk tijd is voor de eerste Hollandse ijsbanen en openbare schaatswedstrijden. Ik word daardoor bevestigd in mijn tegendraadsheid wat het klimaat betreft: er kan volgens onze berekeningen van alles mis gaan, maar je weet maar nooit of onze menselijke verwachtingen de plank zullen hebben misgeslagen als de soevereine kracht van de natuur weer eens de haar eigen dominantie heeft doet gelden. Tegendraads en eigengereid. Moeder natuur is geen doetje en geen braaf kind.

Doolhof
Zaterdag 2 december jl. liet het Noordhollands Dagblad ons weten dat er ook in Hoorn een overheidsloket is geopend voor wie verdwaald zijn in het woud aan regels van de ambtenarij en andere instanties. Het adres ervan is dat van WerkSaam Westfriesland in Hoorn, Dampten 26, op maandag t./m. donderdag geopend tussen 9 en 17 uur. Bellen kan ook: 0229-588221; mailen: (overheidsloket@werkzaamwf.nl). De loketmedewerker heeft direct en snel hulpcontact met de diverse instanties: UWV, SVB, DUO (studiefinanciering) en CJIB (schuldproblematiek) en wordt gecontroleerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik kan me op mijn leeftijd heel goed voorstellen dat zo’n goed aanspreekbaar loket van groot sociaal nut kan zijn, vooral voor mensen die alle ambtenarenorganisatie niet kunnen overzien en zich buitenstaander voelen in onze overgeorganiseerde wereld waaraan zij niet van jongs af aan gewend zijn.

Napoleon
Het komende nieuwe jaar is ook een beetje Napoleon-jaar: in 1804 (dus 220 jaar geleden) kroonde hij zichzelf en zijn vrouw Joséphine de Beauharnais op 2 december in de Nôtre Dame -met instemming van senaat en paus- tot keizer en keizerin van de Fransen en de rest van Europa. Er is nu alvast een nieuwe film over hem gaande, van Ridley Scott met in de hoofdrol Joaquin Phoenix. Gelukkig is de vertoning ervan ingekort van viereneenhalf uur naar tweeëneenhalf, maar toch zal ik er niet naar toe gaan. Want ik herinner mij de vervelende geschiedenislessen over hem op Hageveld die alleen over oorlogen en veldslagen gingen. Ook deze film ontkomt daar niet aan -volgens de recensies- maar dan wel afgewisseld met zijn erotische spektakels die ik mezelf ook wil besparen en die op Hageveld uiteraard niet aan de orde kwamen. Ik vind het jammer dat er niet meer aandacht is voor zijn doorzetten van de verworvenheden van de Franse Revolutie: we hebben mede aan hem heel wat moderniseringen te danken: burgerlijke stand, achternamen, wetgeving (Code Napoléon), maten en gewichten, openbare rechtspraak, meer democratie na adel-clerus-burgerij en… een warempel niet eens zo’n slechte eerste Nederlandse koning, zijn broer Lodewijk. In 1811 verscheen de keizer ook in West-Friesland o.a. in Hoorn. Van café naar café!

Hoevinudie?
Plato:
Muziek geeft een ziel aan ons hart en vleugels aan onze gedachten.
(scheurkalenderblaadje)