Gemis – dhr. Schaap – Olympisch – na Corona? – Hoevinudie?

Gemis – dhr. Schaap – Olympisch – na Corona? – Hoevinudie?

Gemis
Met grote droefheid schrijf ik dit eerste februaribericht 2022 op het ‘nieuws‘ van deze site. Mijn lieve zus Corrie in na enkele maanden van slopende ziekte op 26 januari overleden op vijfentachtigjarige leeftijd. Een prachtig voltooid leven, dat wel, maar we zullen haar intens missen omdat zij zich altijd voor haar gezin en ons en anderen heeft ingezet, als de enige van ons tiental die op ons geboortedorp is blijven wonen. We hebben haar waardig uitgeleide gedaan en houden haar met liefde in ons midden. Haar man staat er nu alleen voor, maar wordt gelukkig omringd door de kinderen en kleinkinderen, door vrienden en buren en door ons die hij als zijn zussen en broers beschouwt omdat hij die zelf niet had. Verliezen doet, lijkt het, extra pijn op hoge leeftijd.

De heer Schaap
Door mijn bezigheden in verband met de uitvaart van mijn zus was ik niet in staat de kerkdienst te verzorgen bij het overlijden van de heer Cor Schaap, een van de voornaamste steunpilaren van de voormalige Engelbewaarderskerk in Hoorn-Noord, waar ik pastor van was. Eigenlijk ‘doe’ ik geen uitvaarten meer, maar voor hem zou ik een uitzondering gemaakt hebben, omdat hij leidinggevend was in de zorg voor de kerk, zowel voor het gebouw en de tuin als voor de bestuurlijke kant ervan. Naast leraar en gemeenteraadslid heeft hij zijn talenten en zijn betrouwbaarheid ook ingezet voor onze parochiegemeenschap en daar zijn we hem dankbaar voor. Hij ruste in vrede.

O.S.
Intussen spelen zich in China de Olympische Winterspelen af. Tussen de bedrijven door volg ik met bewondering voor de perfecte techniek van de publiciteitsvoorzieningen daar en met respect voor hoe ze daar de corona-perikelen verwerken, de verrichtingen van onze toppers op wintersportgebied. Irene en Kjeld steken er bij mij bovenuit, vooral de eerste, want Andijk ligt tussen Onderdijk en Hoorn!

Na Corona?
De corona-periode is voorlopig nog wel niet voorbij, maar wel leefbaarder geworden. Niet alleen door de verminderd strenge maatregelen maar m.i. ook door een zekere gewenning en het opbrengen van meer beheersing in het onderlinge sociale en lichamelijke contact. Ik vraag me af of er misschien ook een soort beginnende sociale ‘revolutie’ gaande is. Zou onze samenleving voortaan meer afstandelijk en minder op contact-buiten-het-gezin ingesteld raken? Zouden we ons meer gaan terugtrekken in elektronische ‘ontmoetingen’ bij bijvoorbeeld familiale, kerkelijke of zakelijke aangelegenheden? In zekere zin hoop ik dat: veel mensen hebben liever een minder druk sociaal leven. Of dreigt daardoor voor anderen meer eenzaamheid en minder sociale zorg en openbare gezelligheid? Hopelijk vinden we een nieuw evenwicht op dit gebied. Het zou een toch nog positief effect zijn van de ellendige corona.

Hoevinudie?
Vraagt een klant aan de kapper:
‘Knipt u ook onder het kapje?’
De kapper: ‘Hangt ervan af waar het zit.’