Nieuws

Nieuws

Leegloop? – Tuin – Oekraine – Hoevinudie?

Zoals ik u vorige keer al aankondigde, schrijf ik u deze keer een wat langer stuk over ‘de leegloop van kerk en godsdienst’. De kranten stonden er kortgeleden weer vol van: het gaat bergaf met god en kerk.

Internet – Gerrit – Limerick – Bluf? – Hoevinudie?

In de boekenrubriek van Wim Brands op de tv kwam even aan de orde of Internet niet een gevaar is voor de menselijkheid van ons leven. Als alles voor iedereen ‘beschikbaar’ en ’toegankelijk’ is, dreigt misbruik en zelfs dictatuur, werd er gezegd.