Nieuws

Nieuws

Internet – Gerrit – Limerick – Bluf? – Hoevinudie?

In de boekenrubriek van Wim Brands op de tv kwam even aan de orde of Internet niet een gevaar is voor de menselijkheid van ons leven. Als alles voor iedereen ‘beschikbaar’ en ’toegankelijk’ is, dreigt misbruik en zelfs dictatuur, werd er gezegd.