Nieuws

Nieuws

Decima – Bijbel – Hoevinudie?

Toen een van onze bewoners enkele jaren geleden vertrok, liet hij ons een wonderlijk schilderij na. Het bestond uit vier houten beschilderde verticale panelen in voornamelijk groen, zilver en zwart.

Onderhoud – vasten – bijbeldag – Brexit – Hoevinudie?

Ons huis is aan een grondige isolatiebeurt toe. En aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het zal wel wat kosten, maar gelukkig zijn mijn broers en sommige van onze bewoners bij de hand genoeg om vrijwillig de erbijhorende klusjes op te brengen.

V. S. – Ollie en Stan – Oliesel – Onderhoud – Hoevinudie?

Met genoegen volg ik op drie februariwoensdagen de bijeenkomsten die in het dorpshuis van Onderdijk worden gehouden over de V. S. van Amerika. Alle drie sprekers heb ik al eens eerder gehoord (over andere onderwerpen) en graag hoor ik ze nu over dit actuele thema.

Onderwijs – Inspectie – Dieet – Brexit – Hoevinudie?

Afgelopen zondag was ik op Dijk en Duin bij de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar van ‘De Engel van Hoorn’. Dat is een nu al meer dan tien jaar lopende serie bezinningsmiddagen op zondag onder de bezielende leiding van ds. Rudolf Kooiman.

Opera – Stichtiing Margriet – Koud en Kaal – Tolstoj – Hoevinudie?

Afgelopen week zijn we (zus, zwager, ik) weer eens naar de opera gweest; Rossini’s Barbier van Sevilla in de Stopera. Vooraf ter plaatse gegeten: een uitstekend buffet met goede wijn. De voorstelling zelf: een ervaring! Wat ze tegenwoordig allemaal kunnen, alleen al op enscèneringsgebied! Maar ook het orkest en de zangstemmen waren puik!

Sport – Merkel-Trump – Negatieve strijdlust – Kalenders – Hoevinudie?

Op een enkele wandeling na doe ik niets aan sport. Tenzij het volgen van sporters via de televisie, in de kranten en bij de koffie daar ook onder valt. Dan ben ik volop van de partij! Tot mijn vreugde wisselt het programma regelmatig af: na het wielrennen en zwemmen in de zomer volgen het voetballen …

Engel over Taal – Toneel – Archie – Zonnepanelen – Hoevinudie?

Afgelopen zondag was ik weer eens aanwezig bij de zondagmiddagsessie van ‘De Engel van Hoorn’. Onder leiding van ds. Rudolf Kooiman en met bijna stoelen tekort ging het in de voormalige kapel van ‘Dijk en Duin’over de variatie in de betekenissen van het woord ‘taal’ …

Huygens

Ik ben u nog de laatste twee gedichten van Constantijn Huygens’ Heilighe Daghen verschuldigd. Deze in 1645 verschenen ‘gelegenheidsgedichten’ bestaan uit negen op de loop van het jaar gebaseerde sonnetten met een voorgedicht van de schrijver en een door Caspar Barlaeus geleverde Latijnse aanbeveling. Huygens blijkt erin te getuigen van zijn diepe religieuze bewogenheid en …

Misbruik – Nazomerkermis – Vreemde Verhalen – Wanneer? – Hoevinudie?

De kranten staan er weer vol van: misbruik van kinderen door geestelijken, vooral roomse. Ik vraag me vaak af hoe dat toch gekomen moet zijn. Volgens mij heeft het vooral te maken met de onhoudbaarheid van het verouderde systeem van de verplichte koppeling van priesterschap (en andere vormen van ‘geestelijke staat’) met celibaat.

Scroll Up